Najaar 1991

In het najaar van 1991 werd door Jeugdcentrum Spin in Dessel een oproep gelanceerd voor het opstarten van een badmintonclub. Een 10-tal mensen reageerden en belegden prompt een eerste vergadering op 18 oktober. De grondleggers waren Dirk Antonis, Griet Mermans, Guy Dillen, An Brouwers, Paul Horemans, Jef Vandekerckhove, Danny Maes, Alex Jans en Marc Slegers als coördinator vanuit vzw Spin.

Dirk Antonis werd na unaniem besluit verkozen tot de eerste voorzitter van de club. Zijn vrouw Griet Mermans nam aanvankelijk de taak van secretaris en schatbewaarder op zich. De andere bestuursleden kregen na verloop van tijd diverse functies toegewezen.

De eerste zorg van het kersverse bestuur was het vinden van een geschikte naam. Om de traditie van een Spinclub verder te zetten, werd gekozen voor de naam “SPINSHUTTLE”. Toch even een woordje uitleg omtrent deze naam:
De “SPIN” in de naam slaat niet op het gekende insect, noch op het effect dat kan gecreëerd worden door iets te laten spinnen. Het komt echter van een oud (Dessels) gebruik. Tijdens vroegere jaren, toen er nog geen gebruik werd gemaakt van de huidige mediamogelijkheden, namen de mensen meer tijd om hun sociale contacten te onderhouden door middel van gezellige bijeenkomsten aan het haardvuur. Terwijl de strafste verhalen verteld werden, pleegde de vrouw des huizes wel eens een draadje te spinnen aan het spinnewiel. Om het kort te houden, deze avonden werden ook wel spinavonden genoemd. De naam van het jeugdcentrum is uit dit gebruik afgeleid. “SHUTTLE” is meer vanzelfsprekend en duidt op het pluimpje waarmee badminton gespeeld wordt.

Tijdens de eerste maanden van dit prille seizoen werd vooral tijd gespendeerd aan het belijnen van de velden, het organiseren van de clubstructuur en het informeren bij diverse instanties. Zo kregen we ook het bezoek van wijlen Georges Rogiers die ons de weg naar de (toen nog) NBL (Nationale Badmintonliga) en PBA (Provinciale Badmintonliga Antwerpen) aanwees.

Uiteindelijk konden we op 9 januari 1992 officieel van start gaan met 25 leden.
Aanvankelijk werd gespeeld op zondagvoormiddag en donderdagavond in hal B. Door het wegvallen van de handbalclub kwam echter hal A op de maandagavond vrij en dat werd uiteraard met beide handen aangenomen. Om een nijpend kastekort op te vangen, het lidgeld bedroeg slechts 750 Bfr, werd reeds een eerste clubactiviteit georganiseerd op 29 mei 1992: de eerste “SPINSHUTTLE-PARTY” met LDD was meteen een feit.

Seizoen 1992-1993

De samenstelling van het bestuur werd licht gewijzigd en kreeg ook een duidelijkere vorm: Dirk Antonis (voorzitter), Paul Horemans (secretaris), Guy Dillen (competitie), Alex Jans (tap), Jef Vandekerckhove (PR) en Danny Maes (verzekeringen) gingen door met nieuwkomer Luc Swaelen die als materiaalmeester meteen zijn zolderruimte kwijt was voor allerhande badmintonspullen.

Het lidgeld werd voor dit eerste volledige seizoen verhoogd naar 1150 en 850 Bfr voor respectievelijk +18- en -18-jarigen. De leden kregen in ruil wel de wekelijkse begeleiding van de gediplomeerde trainer Jef Janssen die de nodige technieken bijbracht tijdens de initiatielessen voor beginnende en trainingen voor gevorderde spelers.

Het badmintonniveau ging hierdoor pijlsnel de hoogte in. Dit deed enkele leden besluiten om, mede onder impuls van de trainer, competitie te spelen. Omdat Spinshuttle nog geen officieel lid was van de liga, moest dit gebeuren onder de licentie van Merksplasse BC. Spinshuttle is Jef Janssen en Merksplasse BC hiervoor nog steeds dankbaar!

Eén ploeg startte in de laagste afdeling van de herencompetitie met volgende spelers: Guy Dillen, Jan Neirinck, Dirk Antonis, Paul Horemans, Rudi Lommelen, Peter van Bijlen en Alex Jans. Het competitieniveau werd enigszins onderschat met een laatste plaats tot gevolg.

Om ook de andere leden enig competitiegevoel mee te geven, werd voor de eerste maal een laddercompetitie (een vorm van intern clubkampioenschap) georganiseerd en hadden we op 28 maart 1993 een clubtreffen met badmintonclub “Baret” uit Retie. Spinshuttle haalde meteen als ploeg de wisselbeker binnen en ook de individuele winnaars van dit dubbeltornooi kwamen uit onze rangen: Bart Heyns en Louis Belmans.

Bart en Louis nemen de beker in ontvangst als winnaars
van het clubtreffen met Badmintonclub Baret uit Retie.

Na enige tijd moesten we vaststellen dat het lidgeld de stukgeslagen pluimen tijdens de trainingen niet kon bekostigen. Daarom werd het “pluimpjesgeld” ingevoerd. Iedereen die deelnam aan initiatielessen en/of training werd verondersteld 20 Bfr pluimpjesgeld te deponeren in de voorziene spaarpot: aanvankelijk een pluimpjeskoker, daarna een spaarvarken en tenslotte een uit de kluiten gewassen tutterfles.

Dankzij de sponsors Altraco en HBK konden we alle clubleden echter wel verrassen op een GRATIS T-SHIRT. In dat opzicht werd ook het eerste “logo” van de club ontworpen:


Dit eerste volwaardige seizoen werd uiteindelijk afgesloten met 80 leden die talrijk waren opgekomen tijdens de afsluitende Spinshuttle-party. Kortom, Spinshuttle was haar kinderschoenen ontgroeid

Seizoen 1993-1994

Peter Heymans, Hubert van Baelen en later ook Peter van Bijlen vervoegden het bestuur waardoor maar liefst 10 mannen de lijnen zouden uitzetten bij Spinshuttle.

Na de stageperiode bij Merksplasse BC was voor Spinshuttle de tijd rijp om zelf aan te sluiten bij VBL en PBA. Stamnummer van de club: 10076.
De competitieploeg transfereerde en werd daarbij opgesplitst in twee herenploegen. Ook een aantal dames wilden de wedstrijdsfeer wel eens proeven wat resulteerde in een gemengde ploeg. De drie teams beten aardig van zich af en eindigden uiteindelijk allemaal in de middenmoot van het klassement. Het gevolg van deze goede resultaten was dat twee leden zelfs een klassementsverhoging kregen: Bart Heyns en Jan Neirinck werden beiden C2.

Maar niet enkel op sportief vlak werden successen geboekt, ook de nevenactiviteiten van Spinshuttle kenden veel bijval: de opendeurdag bij de start van het seizoen, de Spinshuttle-party, de nieuwjaarsreceptie, de deelname aan de Desselse Bierfeesten (Spinshuttle verzorgde de tap op vrijdagavond) en tot slot het eerste “familietornooi”.
Zoals de naam aangeeft, werd dit een waar familiegebeuren waarin clubleden een team vormden met niet-badmintonners (familieleden, geburen, werkmakkers, enz.). Het bleek een succesformule want meer dan 50 sporters namen deel en beleefden een gezellige dag. Een aantal onder hen zouden later zelfs lid worden van de club zodat het seizoen weerom werd afgesloten met 81 leden.

De winnaars van het familietornooi verenigd tijdens de prijsuitreiking:
De Bundy’s met Paul Horemans, Peter van Bijlen, Luc Vervaeren en Mark Bakelants.
The A-team met Peter Heymans, Marc Segers, Frank Damen en Paul van Ham eindigde tweede
voor de Sero-Positieven met Guy Dillen, Dirk Antonis, Jan Vosters en Peter Praet.

Seizoen 1994-1995

Dirk Antonis en Alex Jans namen ontslag uit het bestuur. Zij werden vervangen door twee dames: Carine Van Eyndhoven nam de voorzitterssjerp over en Tiny Adriaensen nam de moeilijke taak van een eigen clubblad op zich; namelijk “’t Buksje van den Badminton”.
Omdat de voorraad T-shirts uitgeput was, werd besloten om een nieuwe serie te laten drukken. Daarbij werd ook het logo gemoderniseerd. Om het geheel compleet te maken werd ook een trainingspak ontworpen en voor een spotprijsje verkocht onder de leden.

Op competitievlak waren twee ploegen actief; één heren- en één gemengde ploeg.
Helaas moesten zij het gedurende de tweede seizoenshelft stellen zonder trainer.
Jef Janssen had tot dan elke dinsdagavond onze competitiespelers de nodige badmintontechnieken bijgebracht maar moest dit omwille van persoonlijke redenen stop zetten.

De twee competitieploegen geflankeerd door de trainer:
Boven: Jef Jansen, Peter van Bijlen, Paul Horemans, Dirk Antonis en Guy Dillen.
Onder: Carine van Eyndhoven, Tiny Adriaensen, Sonia Rossenbacker, Peter Heymans en Marc Segers.

De goede dingen van de afgelopen seizoenen werden bewaard: de opendeurdag, de laddercompetitie, de Spinshuttle-party (ditmaal reeds in november), de nieuwjaarsreceptie, het familietornooi, enz.

Daarnaast namen we als club deel aan het recreantentornooi in Turnhout en een “driedaagse fietsenkoers op rollen” waar Rik Slegers, Peter Heymans, Koen Geboers en vooral Karl Ooms iedereen verbaasden dat ze niet alleen konden badmintonnen maar ook konden hardrijden.

Verder werd onder impuls van enkele kwissers onder onze leden deelgenomen aan een sportkwis en de “Gouden Bal”. Bovendien hadden we de laatste twee edities van de kwis onder Spinclubs gewonnen. Dit alles zette ons aan om in samenwerking met vzw Spin de eerste “Spinkwis” te organiseren.
Het seizoen werd niet meer afgesloten met de traditionele Spinshuttle-party maar met een heus “teerfeest” voor alle 85 leden en hun partners. De kantine van Braberg Sport was het decor voor een onvergetelijke avond. Vele bestuurs- en andere leden ontpopten zich tot getalenteerde zangers geholpen door een karaoke-installatie.

Marc Segers, An Brouwers, Guy Dillen, Peter Heymans, Peggy de Kort, Ilse Smets en Dave Blankert geven het beste van zichzelf tijdens de karaoke op het teerfeest.

Een innemend duet van Rik Slegers en Joris Daemen.
Om nooit te vergeten

Seizoen 1995-1996

Op bestuursvlak neemt Jef Vandekerckhove ontslag zodat het bestuur verder ging met Carine Van Eyndhoven, Paul Horemans, Luc Swaelen, Peter Heymans, Guy Dillen, Danny Maes, Hubert Van Baelen, Peter Van Bijlen en Tiny Adriaensen.

Na de opendeurdag, voortaan op maandagavond in plaats van zondag, werden reeds 69 leden geregistreerd! Later zou dit aantal nog aangroeien tot 100 waardoor in november een algemene ledenstop werd ingevoerd om zodoende iedereen voldoende speelkansen te geven. Dankzij de vrijwillige inzet van Veerle van Gompel en Lieve van Campfort tijdens “de sportkriebeldagen”, schreef ook een groot aantal jeugdspelers in.

De jeugdspelers

De omvangrijke groep volwassenen

Bij de nieuwe leden bevonden zich ook enkele ervaren badmintonners afkomstig uit Olmen en omstreken. Zij zorgden er mee voor dat maar liefst vijf ploegen startten in de competitie: Spinshuttle 1, 2 en 3 in respectievelijk 4a, 4b en 4c van de gemengde competitie. Spinshuttle 4 en 5 in de herencompetitie 4a en 4b. Successen konden daardoor niet uitblijven en voor het eerst in het bestaan van de club speelde niet één maar zelfs twee ploegen kampioen.
De eerste gemengde ploeg met sterkhouders André De Roeck, Walter Ruts, Hild Dams (allen afkomstig van de Olmense club) en Liesbet Geboers. De herenkampioenenploeg werd gevormd door opnieuw André De Roeck en Walter Ruts aangevuld met Werner Jonckers en Dirk Antonis.

Uit “het Buksje” noteren we het volgende verslag van de laatste en tevens beslissende wedstrijd van de herenploeg:
” Deze thuiswedstrijd tegen gebuur Retie zou een mijlpaal worden voor onze club. Voor het eerst sinds het prille bestaan van Spinshuttle zou een ploeg kampioen kunnen spelen. Het aantal supporters was voor deze topmatch dan ook verdubbeld (van 2 naar 4). Al snel werd een 2-0 voorsprong uitgebouwd hoewel André en Dirk in hun tweede set toch van speltactiek moesten wijzigen om een 1-11 achterstand om te buigen in 15-12 winstcijfers. In de tweede serie dubbels moesten Walter en Niel (invaller voor Werner) het onderspit delven zodat we gingen rusten met 3-1 voorsprong. Een gelijkspel zou voldoende geweest zijn om de kampioenstitel binnen te halen maar daar wilden onze topsporters niets van weten. Dirk nam revanche op zijn tegenstrever met duidelijke 15-8 en 15-0 cijfers (in de heenwedstrijd verloor hij met 18-17 in de derde set). André veegde de vloer met zijn opponent en Walter had meer last met zijn vurige supporters (annex kinderen) dan met de C2-speler van Retie. Niel deed zijn uiterste best om in een spannende driesetter het laken naar zich toe te halen maar trok door gebrek aan training toch aan het kortste eind. De 6-2 einduitslag was niettemin ruim voldoende om de titel te vieren. Gelukkig moest de vrouw van Walter nog naar de Nopri zodat zij de nodige champagne kon meebrengen en plots zat de toog vol met supporters.”

’t Buksje

Voor het overige kabbelde het seizoen rustig verder met de wederkerende evenementen waaronder de Spinshuttle-party met jeneverbar, de Spin-kwis met 29 deelnemende ploegen, het bezoek van Sinterklaas, de nieuwjaarsreceptie, het familietornooi, het teerfeest (ditmaal in de Kristoffelzaal omwille van een grotere locatie) met kampioenenhuldiging, de medewerking aan de “Desselse Bierfeesten” en een legendarische wijnproefavond waar iedereen reeds ladderzat was alvorens de Duitse Gastheer arriveerde.

Dirk Antonis ontvangt de kampioenenbeker tijdens de huldiging
van de Desselse Sportraad uit handen van Frans Blankert
(afgevaardigde van de sportraad) en Pascale Michiels

Seizoen 1996-1997

Het succes van het vorige seizoen kende zijn weerslag bij de start van het seizoen ‘96-’97. Omwille van het grote aantal leden was de speelgelegenheid op maandagavond vaak beperkt. Daardoor bleven een aantal leden weg en voor het eerst hadden we een daling in het ledenbestand: van 100 naar 74 leden op het einde van het seizoen ‘96-’97.

Niettemin bleef onder impuls van dezelfde bestuursmensen het enthousiasme binnen de club groot met de volgende mooie resultaten:

 • Het “Buksje” kende een topjaar met maar liefst vijf edities.
 • De “Spinshuttle-party” werd ingezet met de kwalificatiewedstrijd België-Holland op groot scherm. Ondanks het verlies van de Belgen werd het een meer dan geslaagde party.
 • Voor de “Spinkwis” schreven maar liefst 41 ploegen in.
 • De club nam op uitnodiging van gemeente en jeugdraad voor de eerste maal deel aan “de Roefeldag”. Een evenement waarbij de Desselse jongeren kunnen kennis maken met diverse beroepen en hobby’s waaronder badminton.
 • Andere leden lieten de benen insmeren voor de Memorial David Weyts; een groots opgezet minivoetbaltornooi ter nagedachtenis van de voetballer David Weyts die op jonge leeftijd overleed.
 • De laddercompetitie werd omgevormd naar een doorlopend tornooi in poulesysteem.
 • Het teerfeest kende net als de vorige jaren een geweldige opkomst.
 • En hetzelfde kan gezegd worden van het familietornooi met Peter Heymans en Koen Geboers als winnaars.

In het midden, de winnaars van het familietornooi 1997:
Peter Heymans en Koen Geboers, geflankeerd door
Davy Van Bijlen en Annelies Verbeeck (rechts) die als tweede eindigden
en 2 spelers van Turnhout (links) op de derde plaats.

De competitieploegen die afgelopen seizoen kampioen speelden, ondervonden snel het niveauverschil tussen derde en vierde provinciale. Bovendien werd er gespeeld met veren shuttles wat een hele aanpassing vergde van diverse spelers. De resultaten bleven dan ook enigszins beperkt. De derde competitieploeg (gemengd 2) wist zich te handhaven in 4de

Seizoen 1997-1998

Het seizoen ‘97-’98 kende geen bijzondere uitschieters met grote uitzondering van de kampioenstitel van de eerste herenploeg in de vierde provinciale. Wel kregen we opnieuw een opflakkering van het ledenaantal: van 74 naar 90 actieve leden.

Tiny Adriaensen en Guy Dillen namen ontslag uit het bestuur. Sven Engelen nam de omgekeerde weg en werd aangesteld tot tap- en fuifverantwoordelijke.
Door het wegvallen van de drijvende kracht Tiny, verdween ook het “Buksje” geleidelijk van het toneel. Enkel de infobrochure bij de start van een nieuw seizoen bleef gehandhaafd.

Zoals eerder vermeld namen 4 ploegen deel aan competitie:

 • Spinshuttle 1 (gemengd): Carine van Eyndhoven, Sonia Rossenbacker, Peter Heymans en Guy Dillen
 • Spinshuttle 2 (gemengd): Lieve Kemps, Anita van Beem, Paul Horemans en Phil Faes
 • Spinshuttle 3 (herenploeg en kampioen in reeks 4c): Walter Ruts, Werner Jonckers, Peter Heymans en Sven Engelen
 • Spinshuttle 4 (heren): Peter Verkammen, Guy Dillen, Michel Keersmaekers en Dirk Antonis

Om ook de tennissers binnen vzw Spin een keertje kennis te laten maken met badminton en omgekeerd werd een dubbel treffen georganiseerd met Spinnis. Een prettige ontmoeting waarbij het wederzijdse respect voor beide sporten alleen maar toenam.

Seizoen 1998-1999

Na de zeven vette jaren kwamen onvermijdelijk een aantal magere jaren..
Het bestuur werd gevormd door Carine van Eyndhoven, Paul Horemans, Luc Swaelen, Danny Maes en Phil Faes.

Het clubbestuur met van links naar rechts:
Luc, Paul, Carine, Phil en Danny

Opnieuw was er een lichte terugval in het ledenaantal (van 90 naar 81) en ook een aantal clubactiviteiten kenden minder succes. Enkel de fuif, een organisatie rond “30 jaar Django” in samenwerking met jeugdclub Scharnier, was een gigantisch succes. Het zou echter ook de laatste fuif van Spinshuttle worden. De laddercompetitie, het familietornooi en enkele nieuwe initiatieven zoals “De nacht van de Badminton” werden wegens gebrek aan interesse afgevoerd. De opendeurdag, de nieuwjaarsreceptie en het teerfeest vonden wel gewoon plaats.

Op sportief vlak verliep het echter een heel stuk beter. Dankzij de professionele begeleiding van de nieuwe trainer Jef Verboven, werden enorme vooruitgangen geboekt.
Voor het eerst in de geschiedenis van de club werd zelfs een ploeg afgevaardigd in de jeugdcompetitie (-17 jaar) en zij werden prompt kampioen. Wim Dens, Wannes Geboers, Tim Cools en invallers Matthias Wijnants en Tim van Saet vormden deze succesploeg.

Onze jeugdkampioenen, van links naar rechts:
Wannes, Wim, Matthias en Tim

Maar zij waren niet de enigen. Ook Spinshuttle 2 (de tweede herenploeg met basisspelers Guy Dillen, Peter Verkammen, Dirk Antonis, Bart Vandevelde en Gert Willems) werd kampioen in hun reeks van de 5de afdeling. En dat er gefeest werd, is duidelijk te merken op onderstaande foto.

Kampioenenploeg in 5e afdeling, van links naar rechts:
Bart, Peter, Guy en Dirk (Spinshuttle 2

Seizoen 1999-2000

Carine van Eyndhoven nam na 5 jaar trouwe inzet en voorzitterschap afscheid van de badmintonsport. Zij werd binnen het bestuur vervangen door Peter van Bijlen die na enkele jaren afwezigheid de fakkel terug opnam en meteen voorzitter werd.

Een andere nieuwkomer was Leona Gijs die voortaan op maandagavond de dorstigen zou laven na de geleverde inspanningen. Daardoor werd ook het eeuwige zoeken naar tappers opgelost.

Net als afgelopen seizoen, werden ook dit jaar 4 ploegen ingeschreven voor competitie:
1 gemengde ploeg en 3 herenploegen (de jeugdkampioenen van afgelopen jaar mochten nu hun kunnen tonen bij de ‘groten’). En opnieuw hadden we een kampioenenploeg.
Na een spannende eindstrijd en met een vat bier als inzet, wist de gemengde ploeg het laken naar zich toe te trekken. Verantwoordelijk voor deze STUNT waren: Sonia Rossenbacker, Lieve Kemps, Sven Engelen en Phil Faes.

Maar zij waren niet de enigen op de kampioenenviering van de Desselse Sportraad. Spinshuttlelid Winnie Blancquart behaalde voor de eerste maal goud op de Nationale Paralympics en zou dat later nog dikwijls herhalen. Spinshuttle is dan ook terecht fier op haar leden.

Winnie met de trofee van de Desselse sportraad

Mede onder impuls van Peter van Bijlen werd het familietornooi terug in leve geroepen. De opkomst was eerder matig maar door de positieve respons van alle deelnemers en toeschouwers zag de toekomst van dit evenement er toch opnieuw rooskleurig uit.
Het seizoen werd traditioneel afgesloten met het teerfeest dat even traditioneel opnieuw een succes werd. Het “weekendje Wenen” was daarvoor zeker één van de redenen.

Seizoen 2000-2001

Omdat de harde kern van het bestuur slechts uit 3 leden bestond (Paul Horemans, Phil Faes en Luc Swaelen), snakten zij naar dringende versterking. Die kregen ze ook met de oude rotten Guy Dillen en Peter Heymans en de nieuwe spring in ’t veld: Sigrid van Gompel.
Op het einde van het seizoen moesten zij echter wel afscheid nemen van Paul Horemans; de secretaris die mee aan de wieg stond van onze club. Wij danken Paul nogmaals voor zijn talrijke jaren van tomeloze inzet.

Phil betoont zijn dank aan Paul Horemans tijdens dienst huldiging op het teerfeest.

Het nieuwe bestuur kon echter de neerwaartse spiraal van het ledenaantal voorlopig nog niet keren: van 90 leden in ’98 naar 81 in ’99, 73 in 2000 en uiteindelijk 62 op het einde van 2001.

Door het wegvallen van de turnclub in de bestaande Spinhal, zij verhuisden naar de polyvalente zaal in de nieuwe Sporthal 2000, werd geopteerd om de beschikbare uren voor de B-hal op dinsdagavond in te wisselen voor de maandagavond. Daardoor konden we voortaan vanaf 19.00 uur over 6 terreinen beschikken en onze leden meer speelmogelijkheid bieden.

Het lagere ledenaantal was mede de oorzaak dat een aantal sportieve activiteiten waaronder het clubkampioenschap en het familietornooi mindere successen kenden. Ook competitief waren slechts twee (heren-)ploegen actief waarbij de tweede ploeg bovendien regelmatig forfait moest geven bij gebrek aan spelers. Niettemin was er toch reden tot feest want twee leden speelden hun 100e competitiewedstrijd voor Spinshuttle. Peter Heymans en Guy Dillen (beiden 106 matchen op het einde van het seizoen) werden dan ook feestelijk in de bloemetjes gezet.

 

Peter en Guy ontvangen bloemen voor hun 100e
competitiewedstrijd voor Spinshuttle.

We mogen echter niet over het hoofd zien dat onze jeugdspelers voortaan de deskundige begeleiding kregen van Veerle van Gompel. Elke week zorgt zij voor de het nodige badmintonplezier bij de jongeren van onze club. Op een speelse manier leren zij de basistechnieken en wie weet ontstaan hieruit nieuwe kampioenen.

Ook de extrasportieve activiteiten kenden veel succes dankzij het groot enthousiasme binnen club en bestuur. De spinquiz, de nieuwjaarsreceptie, het teerfeest en vooral de deelname aan de kerstboomverbranding vormden ontegensprekelijk de hoogtepunten van dit seizoen.

De grote nieuwigheid van dit seizoen was de “website van Spinshuttle”. Guy Dillen volgde reeds enkele jaren avondcursus Multi-media en kon zijn theorie nu in de praktijk omzetten. Het resultaat is verbluffend met talrijke praktische informatie aangaande onze club en badminton in het algemeen, competitie-uitslagen, links naar officiële instanties en andere clubs, enz. Bovendien werd de leegte die het “Buksje” achterliet opgevuld door deze website

Seizoen 2001-2002

Met opnieuw een voltallig bestuur bestaande uit 6 mannen en 2 vrouwen werd getracht om de negatieve spiraal om te buigen:

 • Dirk Antonis: medestichter van Spinshuttle die na lange afwezigheid binnen het bestuur terug de taak van voorzitter op zich neemt.
 • Peter Verkammen: reeds enkele jaren geleden overgekomen van badmintonclub ’t Lobke uit Lille, die hij mee uit de grond stampte. Hij vervulde de taak van secretaris met brio.
 • Sara Verbeiren: de enthousiaste medewerkster voor alle nevenactiviteiten van onze club.
 • Sigrid van Gompel: manusje van alles waaronder verzekeringen.
 • Phil Faes: de ouwe getrouwe en vooral betrouwbare man die de financiën van onze club goed in het oog houdt.
 • Guy Dillen: verantwoordelijke voor website en public relations.
 • Peter Heymans: afgevaardigde voor competitie en tornooien en tevens trainer-coach van onze dames.
 • Luc Swaelen: reeds jarenlang (vanaf 1992) de materiaalmeester en tevens ondervoorzitter van de club.

Boven: Peter Verkammen, Guy Dillen en Luc Swaelen
Midden: Dirk Antonis, Peter Heymans en Phil Faes
Onder: Sigrid Van Gompel en Sara Verbeiren

Het eerste resultaat viel te merken in een opnieuw fel toegenomen clubgevoel onder de leden. Het clubkampioenschap zorgde elke maandag voor de nodige spanning en sfeer, de wekelijkse bezetting van de velden en de gezellige naweeën in de kantine waren nooit beter en het aantal helpers voor de 8ste spinkwis en andere activiteiten was nooit zo groot.

Competitief deed de herenploeg met Guy Dillen, Peter Heymans, Peter Verkammen en Dirk Antonis het verre van slecht in de 4de provinciale. En voor het eerst was er ook een damesploeg actief binnen onze club: Ria van Campfort, Sigrid van Gompel, Sara Verbeiren en invalster Thea Swinkels wisten aardig van zich af te bijten.
Omdat de competitieploegen voortaan hun thuiswedstrijden speelden op maandagavond, nam ook de competitiebeleving onder de andere leden fel toe. Bij elke wedstrijd konden onze spelers en speelsters dan ook rekenen op een uitgebreide schare supporters.

De damesploeg
Sigrid Van Gompel, Sara Verbeiren en Ria Van Campfort

Ook de georganiseerde activiteiten behaalden onverhoopte successen: volle bak op de Spinkwis, meer dan 20 deelnemende ploegen tijdens het recreatief familietornooi en een geslaagd teerfeest maakte het succes compleet.

Opnieuw volle bak tijdens de 8e Spinquiz

En natuurlijk kenden we ook veel bijval van binnen en buiten de club tijdens de receptie
ter gelegenheid van “10 jaar Spinshuttle”. Bovendien werden alle leden verrast met een nieuw club T-shirt dat speciaal voor deze gelegenheid werd gemaakt.

Sigrid en Sara tonen het nieuwe club T-shirt bij de officiële voorstelling
tijdens de receptie ter gelegenheid van “10 jaar Badmintonclub Spinshuttle”

Tot slot nog even meegeven dat we het seizoen afsloten met 56 leden waaronder 14 jeugdspelers en 16 dames. Dit aantal was weliswaar een dieptepunt in de geschiedenis van Spinshuttle maar iedereen was er rotsvast van overtuigd dat de moeilijkste jaren achter de rug waren. Vanaf nu kon het alleen maar bergopwaarts gaan

Seizoen 2002-2003

Na de grote bestuurswisseling tijdens het voorgaande seizoen, bleef iedereen op post. De routine die ondertussen was aangekweekt, wierp dan ook zijn vruchten af want het ledenaantal ging voor het eerst weer lichtjes terug omhoog.

Ook de competitiespelers gingen op hetzelfde elan door met als resultaat 1 heren-, 1 dames- en 1 mixploeg. Zij krijgen bovendien het gezelschap van een nieuwe jeugdploeg gevormd uit een nieuwe lichting eigen spelers: Sander van Baelen, Lynn Penasse en Diane Faes.

Het grootste succes werd echter geboekt met het “recreatief familietornooi” met de deelname van maar liefst 62 spelers verdeeld over 29 ploegen.
Hierbij het verslag van een zeer geslaagde editie:
“Op 16 februari was het weer zo ver: het jaarlijkse familietornooi. 29 ploegen stonden paraat om de strijd aan te gaan, 24 bij de senioren en 5 bij de jeugd. Dit is toch wel een record. Er werd in poules van 4 teams gespeeld. Iedereen, goed en minder goed, kwam aan zijn trekken, het was dan ook een sportief succes.
Voor het eerst was er ook een poule met jeugdteams. Een heel leuke ervaring voor groot en klein. Natuurlijk moeten er winnaars zijn, al kreeg iedere deelnemer een aandenken aan deze memorabele dag. Bij de senioren waren de winnaars Sven Engelen en Michel Keersmaekers-Michiels. Bij de jeugd waren dit Lynn Penasse en Marijse Minnen alias B@minton Maly”

Voorts verliep alles zijn gewone gangetje: de opendeuravond, deelname aan de Roefeldag, de kwis, de nieuwjaarsreceptie, de huldiging van Winni Blanquart tijdens de viering van de Desselse sportlaureaten, het teerfeest en als bijkomende clubactiviteit gingen we voor de eerste keer een avondje carten in Lommel.

Was er dan geen enkele verandering dit seizoen? Toch wel, Phil Faes nam de tapkraan over van Leona, een waardige opvolger voor deze belangrijke taak binnen onze club. Bovendien kregen we naast Veerle, die nog steeds de jeugd een handje helpt, ook opnieuw een gediplomeerd trainer binnen onze club: den Ben van ’t Heurenteuts Dropke zou de komende twee seizoenen zijn badmintonkennis doorgeven aan jong en oud.

Seizoen 2003-2004

En dat de opwaartse trend was ingezet, bleek nog maar eens tijdens het seizoen 2003-2004. Maar liefst 74 namen stonden bij het einde van het seizoen op de ledenlijst. Mogelijk had de gratis sporttas bij inschrijving tijdens de opendeuravonden daar iets te maken. Onder die talrijke leden telden we steeds meer jeugdspelers zodat Veerle meer dan haar handen vol had. Het was dan ook noodzakelijk om een aantal duidelijke regels af te spreken met spelers en ouders.

Om nog nauwer met de club te kunnen samen werken en beter de (jeugd)beleidslijnen te kunnen uitzetten, vervoegde Veerle van Gompel dan ook het bestuur op het einde van het seizoen. Zij zou de plaats innemen van Peter Heymans die door te drukke bezigheden het bestuur even liet voor wat het is maar zich voor het overige zeer verdienstelijk bleef maken binnen de club als competitiespeler en later ook als trainer van de jeugdcompetitiespelers.

De competitie werd ook dit jaar weer verreikt met een extra ploeg want een tweede mixploeg werd gevormd en vervoegde de 4 reeds bestaande teams.
Spijtig genoeg konden we ook dit seizoen weer geen kampioenenploeg vieren hoewel er individueel wel heel wat successen werden geboekt want zowel Sigrid van Gompel, Sara Verbeiren, Ria van Campfort, Christa Janssen, Wim Verwaest en Dirk Antonis kroonden zich tot C2-speler. Guy Dillen had al langer dat statuut en Peter Heymans was eind vorig seizoen zelfs C1 geworden.

Verder werd opnieuw een volwaardig Sinterklaasfeest georganiseerd met het bezoek van de Sint en zijn pieten aan de jeugdtraining. En omdat ze toch allemaal braaf geweest waren, kreeg ieder een grote zak snoep.

Bezoek van Sinterklaas

Ook het familietornooi trok het succes van vorig jaar door met een maximum aantal ploegen. Maar liefst 32 teams streden om de bekers en het waren uiteindelijk de “Headless Horsemen” onder aanvoering van het nieuwe lid Tom Van Hout dat met de overwinning ging lopen voor “In Team”, zijnde Wim Verwaest (ook al een nieuw Spinshuttlelid) en vriendin

Seizoen 2004-2005

Dat er een nieuwe Gemeentelijke Sporthal op komst was, was al langer geweten maar in september 2004 werden de plannen wel heel concreet. Dirk Antonis en Phil Faes namen de taak op zich om voor Spinshuttle in de werkgroep Sporthal Brasel te zetelen en met resultaat want de nieuwe hal zal maar liefst 12 badmintonterreinen bevatten.

Ondertussen had Peter Verkammen zijn taak als secretaris doorgegeven aan Sigrid van Gompel en op het einde van het seizoen gaf ook Luc Swaelen na meer dan 12 jaar bestuurslid de fakkel door. De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur zag er als volgt uit:
– Dirk Antonis: voorzitter + PR
– Phil Faes: ondervoorzitter + penningmeester
– Sigrid van Gompel: secretaris
– Guy Dillen: competitie
– Veerle Van Gompel: jeugd + materiaal
– Sara Verbeiren: website + tornooien
– Peter Verkammen: bestuurslid

Ten gevolge van een steeds groter wordende groep jeugdspelers, werden dringende maatregelen genomen namelijk een algemene publiciteitsstop. Ondanks dat eindigden we het seizoen nog met 86 leden.

Alle (jeugd)spelers kregen voortaan ook de mogelijkheid om op een aantal vrije zondagvoormiddagen te komen badmintonnen.

Naast het bezoek van Sinterklaas was er voor die jeugdspelers nog één héél grote attractie. Want dankzij de inbreng van Jeroen Smets kwam de Ketnetploeg opnames maken over badminton voor het Ketnetprogramma Karrewiet. Daar wou iedereen natuurlijk graag zijn medewerking aan verlenen.

Opnames voor het Ketnetprogramma Karrewiet

De volwassenen gingen dit jaar een keertje bowlingen i.p.v. carten en ook het traditionele teerfeest kreeg onder impuls van het nieuw feestcomité (onder aanvoering van An Brouwers en Griet Mermans) nieuwe impulsen en tevens een andere locatie: de voetbalkantine van Dessel Sport.

Ook naast het badmintonveld wordt veel plezier gemaakt zoals hier
tijdens een avondje bowlingen met de club.

De 5 competitieploegen van afgelopen seizoen werden enigszins herschikt maar in aantal behouden. Vanaf dit seizoen werd vanuit de VBL aangeraden om een wedstrijdleider te voorzien tijdens alle competitiewedstrijden. In eerste instantie volgden Guy Dillen en Phil Faes de cursus met brio, later zouden Sara Verbeiren, Sigrid Van Gompel, Peter Verkammen en Dirk Antonis hun voorbeeld volgen.

Verder werden er binnen het bestuur vooral de nodige voorbereidingen gemaakt aangaande de nieuwe sporthalsituatie: indeling van de velden, algemene accommodatie, uurverdeling, het ombouwen van de club naar een VZW, enz.
Het vergde heel wat extra inspanningen bij onze bestuursleden zodat er weinig tijd restte voor het uitwerken van andere en nieuwe initiatieven. Desalniettemin mochten we weerom veel volk inschrijven voor de 11de Spinkwis en het 6de familietornooi.

Seizoen 2005-2006

Dit zou een belangrijk voorbereidingsseizoen worden aangezien in de zomer van 2006 de nieuwe Sporthal in Brasel klaar zou zijn met de gekende verstrekkende gevolgen voor onze club: meer terreinen, 2 speeldagen, meer uren, enz.
Kortom, we kregen als Spinshuttle opnieuw de kans om vanaf het volgende seizoen (2006-2007) te groeien, iets wat de laatste jaren niet meer mogelijk was (zeker niet bij de jeugd) o.w.v. het beperkt aantal uren en terreinen.

We wilden deze voorbereiding absoluut tot in de puntjes uitwerken met o.a.:
– een grote promotiecampagne via folders, affiches, pers en TV
– een optimaal gebruik van de beschikbare uren
– ontwerp van een nieuw club-T-shirt
– aantrekken van sponsors
– een volledig nieuwe website die in stand kwam dankzij het noeste werk van oud gediende Paul HoremansPaul zou dan ook in de loop van het seizoen het bestuur vervoegen terwijl Peter Verkammen zich eerder had terug getrokken.
– het omvormen van onze club naar een VZW
– enz.

Is er voor het overige dan niets gebeurd in het seizoen 2005-2006?
Toch wel, de jeugdploeg van vorig jaar stroomde door naar de volwassenen maar zij kregen de opvolging van maar liefst 2 nieuwe jeugdcompetitieploegen:
– meisjes 1 werd samengesteld uit Noor Daemen, Annemie Cools, Brenda Lenaerts en Tessie Smets;
– gemengd 1 bestond uit Sigrid Sanders, Leen Lenaerts, Hans Gijs, Glenn van Gorp en Maickel Spong.

 

 

Alle jeugdspelers samen op de foto met boven: Hans Gijs, Maickel Spong, Leen Lenaerts
en Glenn Van Gorp.  Onder: Brenda Lenaerts, Tessie Smets, Annemie Cools en Noor Daemen
(enkel Sigrid Sanders ontbreekt).

Voor deze spelers was het een eerste kennismaking met competitie en dat was zeker niet gemakkelijk. Toch werden er hier en daar al successen geboekt en vooral: ze beleefden er allemaal veel plezier aan.

De overige jeugdspelers die niet deel uit maakten van een competitieploeg maar af en toe toch eens van een ontmoeting met andere clubs wouden proeven, konden vanaf heden terecht binnen het JOC (Jeugd Ontmoetings Circuit). In totaal werd aan 7 tornooien deelgenomen. Ook ons eigen JOC-tornooi was met bijna 100 deelnemers een regelrecht succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Aangezien Veerle in de loop van het seizoen beviel van een flinke zoon Daan, moesten we noodgedwongen uitkijken naar een vervanger of vervangster. Diane Faes wou deze taak wel op zich nemen en zij deed dat werkelijk voortreffelijk.

Als afsluiter van een geslaagd seizoen werd voor alle jeugdspelers voor de eerste maal een heuse disco-badmintonavond georganiseerd naar analogie van het teerfeest voor de volwassenen. Eerst lekker smullen van een frietje met curryworst om daarna de beentjes en armen los te zwieren met badminton en disco-music; al viel Lordi (de Finse winnaar van het Songfestival) allicht niet onder deze categorie met hun Hardrock-nummer.

Discobadminton !

Tot slot nog dit: het ledenaantal bleef vrijwel status-quo met 81 leden op de teller.

 

Nieuw logo anno 2006

Seizoen 2006-2007

Het 15 de bestaansjaar van Spinshuttle bracht een grote ommekeer teweeg mede dankzij de komst van de nieuwe Sporthal in Brasel en een grootschalige promotiecampagne met 10.000 promotiefolders, 500 affiches, publiciteit in verschillende dag- en weekbladen, een nieuwe website, enz.

De nieuwe situatie kort samengevat:

 • meer en andere speeldagen: dinsdag en donderdag in plaats van maandag
 • meer terreinen: 12 in de sporthal Brasel en 6 in de Spinhal
 • initiatie en training voor jong en oud onder leiding van deskundige lesgevers: Veerle van Gompel, Diane Faes, Peter Heymans, Ger Loopmans en assistenten Robert Spong en Dirk Antonis.
 • 7 competitieploegen: 3 mix, 1 heren, 1 dames en 2 jeugdploegen
 • verdere uitwerking van de G-afdeling (gehandicapten) binnen de club
 • nieuw gratis T-shirt voor alle leden dankzij onze nieuwe hoofdsponsor Unidoor
 • duidelijke en vooral recente informatie via de nieuwe website en de maandelijkse nieuwsbrieven
 • diverse activiteiten op en naast het terrein met o.a. kind-ouder-avond, Sp.O.D.-tornooi op donderdag, clubtreffens met Retie en Arendonk, JOC-tornooi, familietornooi, sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, wafelslag, teerfeest, discobadminton, enz.
 • en nog zoveel meer, te veel om op te noemen.

Het nieuwe club T-shirt

De resultaten bleven niet uit:

 • een verdubbeling van het aantal leden: van 81 naar 167 waardoor Spinshuttle voortaan behoort tot de grotere sportclubs in Dessel en tevens één van de grootste badmintonclubs is in de provincie Antwerpen.
 • de huldiging van Tom Minnen als 500 ste lid in het 15-jarig bestaan van Spinshuttle
 • een nog betere jeugdwerking met de opsplitsing in 3 groepen (benjamins, juniors en competitiespelers) en het behalen van het Jeugdbadminton Plus B-label.
 • gemiddeld 15 deelnemers aan de verschillende JOC-tornooien (Jeugd Ontmoetings Circuit)
 • Winni Blanquart wint opnieuw overtuigend al haar wedstrijden tijdens de Nationale Special Olympics in Nijvel.
 • een gezellige en ongedwongen sfeer binnen de club en telkens veel deelnemers aan de verschillende activiteiten zowel bij de jeugd als de volwassenen. Aan het familietornooi namen maar liefst 35 teams deel: 24 bij de volwassen en 11 in de categorie ouder-kind waarbij een volwassene deel nam met een jeugdspeler. In beide categorieën bleek een tandem vader-zoon de sterkste: Jef en Koen Sips bij de volwassenen en Peter en Jarne Heymans in de 2 de categorie.
 • een bredere werkingsstructuur opgebouwd uit een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen. Guy Dillen, Sara Verbeiren en Veerle van Gompel verlaatten weliswaar op het einde van het seizoen het dagelijks bestuur maar bleven wel actief meewerken in diverse werkgroepen. Hun plaatsen in het D.B. werden ingenomen door Koen Sips, Wim Verwaest en Leen Franken.
 • een opperste waardering door en goede samenwerking met officiële instanties zoals VBL, PBA, Sportregio Zuiderkempen en de gemeentelijke sportdienst met o.a. volgende resultaten:
  o Spinshuttle als “club in de kijker” in het VBL-magazine
  o de medeorganisatie van een vorming rond G-badminton,
  o een inititiatiecursus voor beginnende trainers (badmintonspeeltuin)
  o de toezegging voor de Provinciale Kampioenschappen in november 2007.

Huldiging van Tom Minnen als 500ste lid in het 15-jarig bestaan van Spinshuttle

We noteerden slechts één minpuntje in dit fantastisch seizoen: ook ditmaal kon geen van onze 7 competiteploegen een kampioenstitel veroveren hoewel de herenploeg er met een 2 de plaats zeer dicht bij was en wel promotie naar 4 de kon afdwingen. Laten we hopen dat dit het volgend seizoen wel lukt wanneer maar liefst 11 ploegen strijden in de provinciale competitiereeksen. De laatste kampioenenviering dateert ondertussen toch weeral van het seizoen 1999-2000.

Seizoen 2007-2008

Tijdens het 2e seizoen in de nieuwe sporthal bleven we ook niet stilzitten. Ons ledenaantal zagen we zelfs nog toenemen van 167 naar 181 leden, waarvan ongeveer de helft jeugdleden. Het aantal competitieploegen groeide naar maar liefst 11 ploegen (2 heren ploegen, 3 gemengde ploegen, 2 dames ploegen en 4 jeugd ploegen). Helaas slaagden we er ook dit jaar niet in om de felbegeerde kampioenstitel in de competitie in de wacht te slepen, hoewel verschillende ploegen zeer dicht bij de top stonden.

De toppers van dit seizoen waren ongetwijfeld de Provinciale Kampioenschappen die we samen met de PBA mochten organiseren in de sporthal van Brasel. En we hebben zelfs groen licht gekregen van de PBA om deze kampioenschappen ook in 2008-2009 en 2009-2010 te organiseren. Onze eigen leden waren ook sportief vertegenwoordigd op dit tornooi en dit wierp zijn vruchten af: Sven Engelen en Carine van Bouwel wonnen de finale van Jurgen Gilis en Merel van der Himst, en ze mogen zich dan ook 1 jaar Provinciaal Kampioen noemen.

Sven Engelen en Carine Van Bouwel

We hebben zelfs “groot volk” rondlopen in onze club. Sara Verbeiren en Sigrid van Gompel slaagden tijdens de Provinciale Kampioenschappen in hun examen voor scheidsrechter en Phil Faes slaagde als referee.
En niet te vergeten, Dirk Antonis is nu officieel ‘badminton-initiator’ dankzij het behalen van het vereiste diploma !

Sara Verbeiren en Sigrid Van Gompel

Ook voor de jeugd kwam er dit jaar een primeur. We organiseerden tijdens het laatste weekend van mei ons eerste jeugdweekend en dit bleek al direct een succes. Meer dan 50 jeugdleden kwamen enthousiast terug naar huis na een heus badmintonweekend.

We beleefden nog tal van andere activiteiten:

 • Ons eigen JOC-tornooi, maar Spinshuttle was ook goed vertegenwoordigd op de andere JOC-tornooien.
 • Een sinterklaasfeest voor de jeugd.
 • Nieuwjaarsreceptie.
 • We gingen op clubuitstap naar de brouwerij van Duvel Moortgat en leerden daar alle geheimen van de Duvel kennen.
 • Een 2-daagse wafelslag.
 • Teerfeest.
 • Familietornooi met heel wat enthousiastelingen zowel van binnen als van buiten de club.
 • 2 clubtreffens met Baret uit Retie, waarbij we 2 maal de beker in ontvangst mochten nemen.
 • En nog zoveel meer …

Het dagelijks bestuur blijft ongewijzigd. Dirk Antonis zal op het einde van het seizoen na jarenlange inzet stoppen als voorzitter, maar hij blijft zich in het bestuur inzetten voor de jeugd. Leen Franken zal de taak van voorzitter op haar nemen vanaf seizoen 2008-2009.

Seizoen 2008-2009

Ook tijdens dit seizoen viel er weer heel wat te beleven bij Spinshuttle. Zo stonden voor de 2e maal de Provinciale Kampioenschappen op programma. Op 1 en 2 november 2008 was het weer zover en mocht Spinshuttle, in samenwerking met PBA, meer dan 175 spelers verwelkomen. Veel leden van Spinshuttle waren zowel op het veld als ernaast actief. Grote prijzen werden door onze club niet in de wacht gesleept, maar in dames dubbel D behaalden Sabine Penasse en Jessy Broeckx toch een mooie 2e plaats. Volgend seizoen mag Spinshuttle voor de 3e (en voorlopig laatste keer) deze kampioenschappen organiseren.

Ook het behoud van de wisselbeker van de jaarlijkse ontmoetingen Spinshuttle vs Baret is zeker een plaatsje waard in de geschiedenis ! Het eerste treffen vond plaats op dinsdag 14 oktober 2008 en was meteen een spannende thriller … met nog één match te spelen was de stand 17-17. Dankzij het strijdvaardige duo Thea Swinkels en Winni Blancquaert mocht de wisselbeker in onze kast blijven pronken ! Op maandag 23 maart 2009 trokken we met een hele delegatie naar Retie. Maar liefst 16 ploegen van Spinshuttle namen deel aan het clubtreffen. Deze inzet werd dan ook beloond met een mooie score van 14-22 … en hop, de wisselbeker mocht weer, ondertussen z’n gekende plaatsje innemen in Brasel.

Na 9 jaar mocht Spinshuttle nog eens uitpakken met een kampioenentitel … of beter gezegd titels !! Niet één, maar twee jeugdploegen wisten zich een weg te spelen naar de top. De eerste gemengde jeugd ploeg met Glenn Van Gorp, Frédéric Lens, Brenda Lenaerts en Tessie Smets waren 2 wedstrijden vóór het einde al zeker van hun titel. De meisjes van 4JD hielden de spanning erin tot de laatste, beslissende wedstrijd tegen Noorderwijk. Brenda Lenaerts, Tessie Smets, Merel Van der Himst, Noor Daemen en Annemie Cools hadden dankzij een 2-4 overwinning op ver plaatsing en een foutloos parcours tegen de andere ploegen, enkel een gelijks spel nodig. Na enkele zenuwslopende wedstrijden stond de eindscore 3-3 op het bord. Er kon gevierd worden … de vreugde en opluchting was groot.

De kampioenen 4JD

Van 27 t/m 29 maart ’09 trokken we met onze jeugd voor de 2e maal op weekend naar de Bemdhal in Arendonk. Een deel vertrok vrijdagavond met de fiets, de rest volgde de ochtend nadien. Op vrijdagavond stond er een doe- en weetquiz op programma onder leiding van een strenge jury bestaande uit Phil, Leen en Christa. Omwille van de regen werd er zaterdagvoormiddag het spel ‘1 tegen allen’ gespeeld met fun en animatie voor alle deelnemers … In de namiddag stond het jeugdclubkampioenschap geprogrammeerd en ’s avonds een ware jeugdfuif als afsluiter. Zondagmorgen werd er getraind, sommigen nog met slapende oogjes. Het was wederom een geslaagd weekend.

Groepsfoto jeugdweekend

Nieuw in het seizoen 2008-2009 was het clubkampioenschap. Voor het eerst organiseerde Spinshuttle een ware kampioenenslag onder haar eigen leden. Alle volwassenen konden zich opgeven voor 2 disciplines en strijden voor de titel van clubkampioen. Het kampioenschap werd afgesloten met een klein feestje waar iedereen kon genieten van een friet uit ‘t vuistje.

Andere activiteiten waren:

 • Sp.o.d.-tornooi met 5 ploegen;
 • JOC-tornooi;
 • Wafelslag;
 • Nieuwjaarsreceptie;
 • Sinterklaas en zijn zwarte pieten kwamen ook weer een bezoekje brengen;
 • Familietornooi.

Na jarenlange inzet besloten Phil Faes en Sigrid Van Gompel hun fakkel door te geven aan Els Van den Broek (penningmeester) en Jessy Broeckx (secretaris). Jan Hooyberghs is er ook als nieuw bestuurslid bijgekomen om de taak ‘nevenactiviteiten’ op zich te nemen. En met deze nieuwe bestuurssamenstelling gaan we het volgende seizoen tegemoet

Seizoen 2009-2010

De start van het seizoen 2009-2010 kende enkele verschuivingen binnen het bestuur:
2 rotsen in de branding, Phil Faes en Sigrid Van Gompel, namen ontslag na vele jaren van enthousiaste inzet, waarvoor zeer veel dank !!
Nieuwkomers zijn Els Van den Broek die de hoedanigheid van penningmeester op zich neemt, Jessy Broeckx die de taak als secretaris van Sigrid overneemt en Jan Hooyberghs die de nieuwe taak ‘activiteiten’ mee vorm zal geven.

Uniek in het Belgisch badminton circuit: een samengestelde jeugdcompetitieploeg tussen 2 badmintonclubs. Baret en Spinshuttle schrijven hiermee geschiedenis. Ynias Beyens en Wouter Meynendonckx van Spinshuttle vormden samen met Teun Daniëls van Baret 1 ploeg en mochten enkele overwinningen op hun naam schrijven.

Spinshuttle was (voorlopig) voor de laatste keer mede-organisator van de Provinciale Kampioenschappen op 7 en 8 november 2009. Verschillende teams van Spinshuttle namen hieraan deel. Eén team werd zelfs Provinciaal Kampioen in de discipline dubbel gemengd C2: Erik Beyens en Els Van den Broek wonnen de finale van Anton Leysen en Lore Weyts (Baret).

Even stond het badmintonnen op donderdagavond in de Spinhal ter discussie wegens gebrek aan opkomst en het niet rendabel zijn. Er werd zelfs een echt referendum gehouden onder de leden. Voldoende argumenten wezen aan dat de donderdagavond behouden moest blijven en zodoende stemde het bestuur unaniem in met dit besluit.

Als rechtstreeks gevolg van dit referendum en in navolging van het Sp.o.d. voor volwassenen werd dit jaar gestart met het KIDS-Sp.o.d. Het werd meteen een groot succes! Het Sp.o.d. voor volwassenen werd dan weer wat later opgestart dan normaal maar kon toch nog rekenen op 5 teams van telkens 4 spelers.

Dankzij een ijzersterk dossier behoort BC Spinshuttle Dessel vzw sinds dit jaar bij het selecte kransje van badmintonclubs die een A-label of de hoogste onderscheiding hebben gekregen voor hun jeugdwerking. Er zijn slechts 10 clubs over heel Vlaanderen die door de VBL zijn beloond met dit label en binnen de provincie Antwerpen is Spinshuttle zelfs een unicum !!!

Het jaarlijks familietornooi op 7 februari 2010 beloofde een drukke dag te worden. Er hadden maar liefst 50 ploegen (36 ploegen voor het volwassenentornooi en 14 ploegen voor senior/juniortornooi ingeschreven), wat zoveel betekent als ± 100 sportievelingen. Een waar record !! Dus waren ‘s morgens om 7u reeds alle hens aan dek om de nodige voorbereidingen te treffen want de eerste spelers werden al om 9u verwacht. Wonder boven wonder waren alle ploegen voltallig en op tijd! Het tornooi is dan ook volgens planning kunnen verlopen. Ook de grote honger ‘s middags kon zonder al te grote problemen weggewerkt worden. Het werd de ganse dag een sportieve maar vooral ook gezellige drukte. Uitslagen en winnaars werden gepubliceerd op www.toernooi.nl.

Familietornooi

Ook dit jaar werd, op zaterdag 20 februari, voor de 2 e maal het clubkampioenschap georganiseerd met aansluitend clubfeest. Vooral het clubfeest werd in een ander jasje gegoten; namelijk als een “après skibadminton” party. Iedereen werd hartelijk onthaald, op z’n Oostenrijks natuurlijk en dan mocht de alpenhoorn niet ontbreken … de stemming zat meteen juist ! De 3-gangen menu dreigde even in het water te vallen … de regen kwam letterlijk en figuurlijk roet in ‘t eten gooien. Snel werd er naar een alternatieve kookplaats gezocht … dat uiteindelijk de inkomhal werd van de sporthal met als ideale afzuigkap: de automatische schuifdeur. Op het menu stond goulashsoep à la mama Wim Verwaest, Tiroler Gröstl en Kaiserschmarren.

De alphoorn

De jeneverbar op het clubfeest

Op dinsdag 6 april 2010 speelden Heren 1 van Badmintonclub Spinshuttle tegen Noorderwijkse Heren 2 voor de titel in 4 de Provinciale C.
Voor beide ploegen was het hun laatste wedstrijd en beide ploegen konden nog kampioen spelen (Spinshuttle bij winst of een gelijkspel, Noorderwijkse enkel bij winst). Het beloofde dan ook een spannende en sfeervolle ontmoeting te worden tussen beide teams. Uiteindelijk speelde Spinshuttle H1 kampioen na een uiterst spannende titelstrijd. De stand ging telkens gelijkmatig op met een eerlijke 4 – 4 eindstand als gevolg. Voldoende voor Wim Verwaest, Sven Engelen, Erik Beyens en Koen Sips om de titel binnen te halen en te promoveren naar 3 de provinciale.

De kampioenen Heren 1
Wim Verwaest, Sven Engelen, Erik Beyens en Koen Sips

 Uiteraard vonden ook volgende activiteiten dit seizoen weer plaats:

 • Jeugdweekend in Arendonk
 • Wafelslag
 • Bezoek van Sinterklaas met zijn zwarte pieten
 • Clubuitstap ‘bowling Arcade”
 • Clubtreffens Spinshuttle vs Baret (met 2x nipte winst voor Baret)

Zeker en vast een nog een vermelding waard … Wim Verwaest behaalde als eerste eigen clublid in de geschiedenis van Spinshuttle een B2-klassement !

Het seizoen 2009-2010 werd afgesloten door ontslagname uit het bestuur van Leen Franken als voorzitter en Koen Sips als competitieverantwoordelijke. Glenn Van Gorp en Martine Schrooten versterkten dan weer het bestuursteam. Jürgen Gilis nam de taak van competitieverantwoordelijke op zich maar de functie van voorzitter bleef (voorlopig) oningevuld

Seizoen 2010-2011

Zowel Leen Franken (voorzitster) als Koen Sips (competitieverantwoordelijke) hebben het bestuur verlaten.  Koen werd vervangen door Jurgen Gilis, terwijl de functie van voorzitter ‘open’ bleef bij de start van het nieuwe seizoen.

We zijn het seizoen gestart met 17 competitieploegen: 12 volwassen- en 5 jeugdploegen.  Door dit grote aantal waren we genoodzaakt ook matchen te spelen in de Spinhal op donderdagavond.

Enkele vernieuwingen werden doorgevoerd.  Zo werd de nieuwsbrief vervangen door een wekelijkse ‘newsflash’ per e-mail.  En op donderdagnamiddag kon men ook badmintonnen in Brasel van 15u30 tot 17u.

De vaste waarden bleven behouden: Sp.o.d. en KIDS-Sp.o.d. waren weerom een groot succes.  55% van onze leden namen deel aan ons eigen JOC-tornooi.  Het familietornooi telde weer een groot aantal deelnemers namelijk 53 teams in totaal.  Het clubtreffen tegen Baret kende echter een minder goede afloop.  In de thuisontmoeting konden we de beker nog behouden, maar bij de 2e ontmoeting moesten we spijtig genoeg de beker in Retie achterlaten.  Ook de nieuwjaarsreceptie en het jeugdweekend waren weer succesvolle activiteiten.

Ook mooie resultaten te melden dit seizoen: meisjes -15 (Lut, Yasmine, Manno en Melissa) werden kampioen!  Peter Heymans behaalde zijn B2-klassement.  Wim Verwaest is erin geslaagd om zijn B2-klassement te behouden.

Dit seizoen behaalden we opnieuw het A+label voor onze jeugdwerking.  Bovendien stapten we mee in het KYU-project.  Dit is een ontwikkelingstraject waarmee de VBL kinderen wil leren badmintonnen.  Bij de start van dit project kregen alle (jeugd)deelnemers een wit bandje.  Tijdens het jeugdweekend werden de 1e testen afgenomen en slaagden 21 spelers, zodat zij voortaan een groen bandje mogen dragen.  Meer info over dit project vind je op deze website, bij de jeugdafdeling.

In de aanloop naar het volgend seizoen en naar het 20-jarig bestaan van Spinshuttle, werd een enquête gehouden onder alle leden om de kleur van het nieuwe club T-shirt te bepalen.  De blauwe kleur won overtuigend !

Voor Phil Faes was het zijn laatste seizoen aan de tapkraan op donderdagavond.  Phil, bedankt voor de jarenlange inzet !

Seizoen 2011-2012

Het nieuwe seizoen werd geopend met een paar opendeuravonden en het bezoek van Ron’s Racketshop op 13 september. Zo kon iedereen er weer volop voor gaan!

De gezellige nieuwjaarsreceptie in Brasel werd met veel inzet en plezier verzorgd door Martine Schrooten en enkele helpers.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de club zijn vertrouwde activiteiten. Op zondag 5 februari 2012 konden de leden vrienden en familie uitnodigen om deel te nemen aan het familietornooi. Zo leren ook zij de club en het spel met de shuttle kennen. De leuze blijft ‘deelnemen is belangrijker dan winnen!’. Een groot succes!

Van vrijdag 30 maart tot en met zondag 1 april kon onze jeugd zich weer helemaal uitleven tijdens het 5e jeugdweekend. Opnieuw konden we terecht in de Bemdhal in Arendonk waar alle activiteiten de revue passeerden: badmintontraining, quiz, clubkampioenschap, party, ….

 

Jeugdweekend ’11-’12

Op vrijdag 20 en 27 april zijn een aantal leden de straat op getrokken in Dessel met de overheerlijke wafels waar weinigen aan kunnen weerstaan. Deze wafelverkoop zorgt voor een extra centje in de kas waardoor het jeugdweekend kan blijven bestaan.

Om regelmatig ook de ouders te betrekken bij de sportactiviteiten van hun kinderen plannen we in de vakanties ‘kind-ouderbadminton’. Vorig seizoen gingen deze door op 27/12 in de Kerstvakantie, op 21/02 in de krokusvakantie en op 10/04 in de Paasvakantie.

Omdat Spinshuttle dit seizoen 20 jaar bestond, konden we dat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vanuit het bestuur was al een soort “24u badminton”-idee ontsproten en het bestuur deed de oproep voor een werkgroep die dit concept zou uitwerken.

Ellen Tuyteleers, Liesbeth Peeraer, Jolien Van den Dungen, Sigrid Van Gompel, en vanuit het bestuur Martine Schrooten, voelden zich geroepen om hiervoor iets uit te werken.
Er gingen vele vergaderingen aan vooraf maar uiteindelijk kreeg het hele weekend vorm. Het weekend van 29 en 30 oktober werd vastgelegd… met als resultaat dat het geen 24u maar 25u werden aangezien we het laatste weekend van oktober de klok een uurtje terugdraaien.

Op 29 oktober om 13.00u werd het startschot gegeven. De eerste jeugdleden stroomden al toe en de zaal stond klaar. Niet alleen met badmintonnetten maar ook met een springkasteel, reuzentwister, reuzen-jenga, reuzen 4-op-een-rij, een bibberspiraal, sjoelbak en grimme. In de cafetaria was een archiefhoekje gemaakt en velen dachten al met nostalgie terug aan die jaren. De ene werd nog herkend van foto’s, de andere helemaal niet meer. Ook de geschiedenis van Spinshuttle werd in en rond de sporthal opgehangen, gekoppeld aan een kleine quiz. Genoeg te doen voor de ganse familie dus.

Om 14u mocht de jeugd aantreden voor het “de jeugd van tegenwoordig” toernooi. En de jeugd was goed vertegenwoordigd met 29 deelnemers. Er werd hard gebadmintond in dit enkeltoernooi en het leuke was dat iedereen prijs had, want om 17.30u stond de frituur klaar met een lekkere snack voor iedere jeugdspeler. De bijhorende frietjes vielen zowel bij de jeugd als bij de volwassenen in de smaak.

Intussen kwamen ook de eerste volwassenen toe in de sporthal en werd er in de cafetaria gekikkerd, aan nagelklop gedaan, met de pitjesbak gespeeld en vooral tot in de zeer vroege uurtjes gekaart. Je kan je afvragen of je met een treintje van 3 Grimbergens nog wel beseft wat troef is… Om 21.30u was het tijd voor het laddertoernooi. Met 60 deelnemers (30 dubbels) werd er geopteerd voor 2 ladders. Er werd hard en veel gespeeld, aan een razend tempo werden de pleinen bezet en ploegen uitgedaagd. En om klokslag 00.00u werd het toernooi afgeblazen en waren de winnaars bekend: Roy Konings en Matti Wynants van Baret waren de winnaars in poule 1, Ellen Tuyteleers en Stijn Vandenbogaert waren de winnaars in poule 2 (dit laatste duo was zo sportief dat ze hun prijs weggaven aan Jarne Heymans en Zeno Antonis voor hun enthousiasme en doorzettingsvermogen).

Na het laddertoernooi stond het discotoernooi op het programma en dit van 1.00 tot 3.00u. Een dubbelpoule toernooi zonder echte winnaar maar waarbij vooral het partygehalte zeer hoog lag. Sommige ploegen onderbraken zelfs het badmintonnen voor een discodansje. DJ van dienst, Jan Smolders, draaide de ene discoschijf na de andere en de discofever steeg naarmate het toernooi vorderde. Het discotoernooi vroeg ook om gepaste disco-outfits en de jury had het moeilijk om de prijzen voor de “best verklede …” toe te kennen. De best verklede disco-vrouw was Liesbeth Peeraer, de prijs voor best verklede disco-man ging naar Dirk Antonis en het best verklede veldduo waren Jürgen Gilis en Sandra Huybrechts. Intussen deden het springkasteel en de massagetafel al ‘ns dienst als slaap- of rustplek.

24u badminton ter viering van het 20-jarig bestaan van Spinshuttle

Van 4.00u tot 6.00u speelden we het “Vreemdelingentoernooi”, een dubbeltoernooi waarbij de partner geloot werd onder de aanwezige deelnemers. De vele uren wakker blijven en het badmintonnen kropen in de benen maar toch waren er voor dit vreemdelingentoernooi nog 20 dappere deelnemers. Er werden 2 poules van 5 gemaakt met nog een finale tussen de 2 poulewinnaars. Om 6.00u kenden we ook de winnaars van dit toernooi: Tim Cools en Pieter Boskin haalden het in de finale van Jeroen Janssens en Hans Smet.

De organisatie had niet stilgezeten en was alweer volop bezig met het klaarzetten van de cafetaria voor het ontbijt. De bakker was gearriveerd, de spek- en eierenbakkers hadden de vlam in de pan zitten en rond 6.30u werden de eerste ontbijtjes geserveerd. Zij die de nacht hadden doorgedaan, konden dit ontbijt zeer goed smaken, maar eens de honger gestild sloegen bij sommigen ook de vaakluizen toe. Hier en daar lagen er al te dutten op de stoel.

Om 10.00u mocht de jeugd nog ‘ns aantreden voor hun laddertoernooi. De 13 spelers streden voor hun plaats op de ladder (met Jarne Heymans als winnaar) en om 12.00u kon ook dit toernooi afgesloten worden. Nog 1 uur te gaan …

Om 13.00u was alles opgeruimd, stock geteld en zat ook de taak van de werkgroep erop en konden ook zij na 26u huiswaarts keren en met een goed en voldaan gevoel hun bed opzoeken. Het was een zeer geslaagd weekend maar dit was nooit gelukt zonder alle helpers, spelers en supporters:

 • Bedankt aan alle helpers in de keuken die de hongerige magen stilden;
 • Bedankt aan alle helpers achter de toog die de dorstigen laafden en er mee de sfeer in brachten door 4 of 5 op een rij te spelen of door gepaste disco-outfits;
 • Bedankt aan “de moekes” die uren gesleten hebben achter de kassa, de quiz hebben verbeterd, de aanwezigheidstombola voor het racket hebben verzorgd, foto’s hebben genomen en zoveel meer;
 • Bedankt aan de chauffeurs naar bakker, beenhouwer en supermarkt op zondagmorgen;
 • Bedankt aan onze geweldige DJ;
 • Bedankt aan de zaalwachters en gemeente voor de hulp bij het klaarzetten en afbreken van de zaal;
 • Bedankt aan de “postbodes” om mee de enveloppen en affiches rond te dragen;
 • Bedankt aan de mede-organisatoren/assistenten bij het indelen van de toernooien;
 • Bedankt aan de sponsors voor de prijzen;
 • Bedankt aan de makers van de soep;
 • Bedankt aan de kaarters;
 • Bedankt aan de supporters;
 • Bedankt aan de spelers;

Bedankt aan iedereen die er dit weekend bij was !!!
Namens de werkgroep: Martine, Jolien, Ellen, Liesbeth en Sigrid

Ook het JOC-tornooi bracht op 27 november 2011 vele spelers naar Brasel waardoor deze dag zeker geslaagd was.

Bij het clubtreffen tegen Baret hebben we de beker in ons bezit kunnen houden. Proficiat aan iedereen die hier zijn steentje heeft bijgedragen.

Na vele, vele jaren inzet voor de club en het bestuur neemt Dirk Antonis zijn ontslag als ondervoorzitter. Ook Jessy Broeckx zet een stapje opzij maar blijft nog actief mee helpen aan het verzorgen van de site en andere zaken die zij wil blijven behartigen. Waarvoor dank Jessy!

Met aanvang van het seizoen 2012-2013 wordt de functie van voorzitter ingevuld door Phil Faes. Ook Sigrid Van Gompel en Liesbeth Peeraer vullen het bestuursteam mee aan.

Seizoen 2012-2013

Onder het motto “wat goed is, moet je niet veranderen” werd het seizoen geopend met twee opendeurdagen en kwam ook Ron’s Racketshop weer even langs zodat iedereen het nodige badmintonmateriaal kon aanschaffen.

Met 151 leden dit seizoen, waren zowel de jeugd als de volwassenen goed vertegenwoordigd binnen onze club.

Voor de nieuwe volwassenen werden er door Jürgen Gilis initiatietrainingen gegeven om de nieuwelingen wat wegwijs te maken in de badmintonsport. Hans Van Bouwel verzorgde de trainingen voor de competitiespelers.

Onder impuls van vooral Dirk Antonis, bijgestaan door enkele enthousiaste ouders/vrijwilligers werd de jeugd gestimuleerd om deel te nemen aan de reeds gekende toernooien binnen het JOC. In totaal namen voor Spinshuttle dit seizoen 39 jeugdspelers deel aan een of meerdere JOC-toernooien. Maar net als vorig seizoen werd er ook meegedaan aan PBA-toernooien. 18 jeugdspelers deden mee en dit bleef PBA niet onopgemerkt. Vooral Eubil Cabije sprong in het oog van de PBA trainers en Eubil werd geselecteerd als PBA jeugd. En dat Eubil al snel onmisbaar was voor zowel PBA als Spinshuttle bleek al meteen uit selectie van Eubil voor o.a. deelname aan IPJO, waar hij het voortreffelijk deed.

Eubil Cabije

Maar ook onze andere jeugdspelers zetten een schitterende prestatie neer met eindresultaten binnen de top 5 of de top 10. Het eindresultaat van het PBA circuit:

– Individuele ranking voor enkel en dubbel: 1e plaats voor Eubil Cabije, 2e plaats voor Caro Beyens en Zeno Antonis

– Individuele ranking voor mix: 1e plaats voor Yasmina Aharar

Dat resulteerde in een uitmuntende 5e plaats op de clubranking. Vorig jaar eindigde Spinshuttle nog op een 11e plaats. Omgerekend naar het aantal punten per deelnemer heeft Spinshuttle de 1e plaats kunnen veilig stellen en hun voorsprong zelfs sterk uitgebouwd met een gemiddelde van 37 punten per speler.

Maar wat misschien nog fijner was: Spinshuttle kreeg van de PBA de beker voor club met beste jeugdwerking. Een dikke pluim op de hoed van alle jeugdbegeleiders, coaches, trainers, ouders en supporters. In het kwaliteitsdossier van Badminton+ gingen we weer terug van een C naar een A-label.

In het seizoen mocht er ook nog een jeugdploeg zich kronen tot de beste van de reeks: Thor Van GauwbergenZeno AntonisJarne Heymans en Thomas Michelbrink werden kampioen bij de heren jeugd.

Zeno Antonis, Thof Van Gauwbergen, Jarne Heymans en Thomas Michelbrink

Maar ook bij de volwassenen mocht er gevierd worden: Peter HeymansGuy DillenSara VerbeirenSandra Huybrechts en Sigrid Van Gompel werden kampioen bij de gemengde reeks in 4e afdeling.

Sigrid Van Gompel, Guy Dillen, Sara Verbeiren, Peter Heymans en Sandra Huybrechts

Christel Verrydt behaalde haar B2-klassement, de eerste dame die hierin slaagt bij Spinshuttle!

Maar een seizoen draait niet enkel om competitie en toernooien en dus werden de jaarlijkse terugkerende activiteiten ook weer georganiseerd.

Het treffen met de buren van Baret kon enkel maar 1 keer doorgaan dit seizoen, het 2e geplande treffen werd geannuleerd wegens te weinig deelnemers langs de kant van Baret.

Op 10 februari ’13 vond het jaarlijks familietoernooi plaats. Met 99 volwassenen en 10 jeugdspelers was deze editie weerom een succes. Christa Janssen en Wannes Van Steenbergen werden de winnaars van het toernooi.

 

Wannes Van Steenbergen en Christa Janssen

Tijdens de vakantie hadden de ouders, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes van onze jeugdleden de kans om een pluimpje te komen slaan. De kind-ouderavonden waren ook dit seizoen weer een schot in de roos.

Nog een voltreffer was de nieuwjaarsreceptie die alweer schitterend georganiseerd was door Martine Schrooten en enkele helpers.

En last but not least: het jeugdweekend. Van 3 tot 5 mei ’13 trokken 30 jeugdleden en hun begeleiders met pak en zak naar de Bemdhal in Arendonk. De werkgroep “jeugdweekend” had een knalweekend uitgewerkt, boordevol badmintonactiviteiten. Het jeugdweekend was voor iedereen een topweekend waar alle deelnemers geweldig genoten, gelachen, geravot en gebadmintond hebben.

De grootste verandering misschien van dit seizoen wel, was de definitieve verhuis van Spinshuttle naar Brasel. Sinds maart was het nieuwe zaaldeel in Brasel officieel geopend en dus trok Spinshuttle als een van de laatste clubs naar Brasel. De donderdagavonden vinden vanaf dan ook plaats in Brasel en de oude vertrouwde toog in de Pastorijstraat is dan voorgoed verleden tijd. Maar Spinshuttle zou Spinshuttle niet zijn als we dit niet in stijl afsloten. De laatste avond, op 28 februari ’13, kwam iedereen verkleed en werd er nog ‘ns een laatste keer geklonken in de cafetaria waar we 20 jaar lang uren tijd gesleten en enorm veel gelachen hebben, en waar alles voor Spinshuttle begon.

Dirk Antonis trok voor de gelegenheid het allereerste Spinshuttle t-shirt en shortje aan.

Sigrid Van Gompel en Liesbeth Peeraer: Metal Chick en Disco Queen

Seizoen 2013-2014

Het bestuur bleef dit seizoen ongewijzigd, de vaste kern zette zich weer een heel seizoen in om de vele activiteiten in goede banen te leiden. Dit jaar mocht Spinshuttle uitpakken met maar liefst 4 kampioenentitels!!! Drie jeugdploegen wisten zich een weg te spelen naar de top.

De eerste jeugdploeg was een jongensploeg met Eubil Cabije, Ruud Lavrijsen en Arno Antonis in de categorie jongens -13.
De andere 2 jeugdploegen waren Caro Beyens, Han Van Dyck en Louise Lachi in de categorie meisjes -15. Opmerkelijk is toch wel dat 2 van deze dames nl. Han en Caro ook in de -17 kampioen werden samen met Sarah Daniëls. Op 27 april hadden deze meisjes nog een overwinning nodig tegen Baret om de titel binnen te halen. Ze wonnen deze derby glansrijk met 6-0.
Wat zeker ook een vermelding waard is, is dat beide damesploegen gecoacht werden door Phil Faes. Welke trainer kan zeggen dat hij 2 ploegen coacht en beide ploegen kampioen worden in hetzelfde seizoen? Dus Phil werd onmiddellijk een nieuw contract aangeboden voor het volgende seizoen.

Louise Lachi, Caro Beyens, Phil Faes, Sarah Daniëls en Han Van Dyck

De laatste kampioenenploeg was onze eerste jeugdploeg die vanaf dit seizoen deelnam aan de volwassen competitie. In de reeks 7B speelden Ynias Beyens, Jarne Heymans, Thor Van Gauwbergen en Zeno Antonis. De jongens hielden de spanning erin tot de laatste, beslissende wedstrijd tegen Turnhout. Een 4-4 gelijkspel was voldoende, Turnhout moest winnen om zelf de titel binnen te halen. Na enkele zenuwslopende wedstrijden stond de eindscore 4-4 op het bord. Er kon gevierd worden… de vreugde en opluchting was groot.

Ynias Beyens, Zeno Antonis en Jarne Heymans

Van 4 t/m 6 april ‘14 trokken we met onze jeugd voor de 7e maal op weekend naar de Bemdhal in Arendonk. Een deel vertrok vrijdagavond met de fiets, de rest volgde de ochtend nadien. Op vrijdagavond stond ‘de val van 1 miljoen’ op het programma en werd de clubdans aangeleerd door Dorien en Eline. Op zaterdagvoormiddag waren er buiten enkele groepsspelen. In de namiddag stond het jeugdclubkampioenschap geprogrammeerd en ’s avonds een ware fuif als afsluiter waarbij Rik de technische voorzieningen verzorgde. Zondagmorgen werd er een tornooi met een handicap georganiseerd. Het was wederom een zeer geslaagd weekend. De kampdans werd nog meermaals gedanst in de sporthal.

Vanaf dit seizoen werd dus zowel op dinsdag- als op donderdagavond gebadmintond in Sportpark Brasel. Op donderdagavond werd er een 10-tal trainingen georganiseerd voor competitiespelers door Hans Van Bouwel.

Het jaarlijks familietornooi op 9 februari was weerom een groot succes. Er hadden maar liefst 49 ploegen ingeschreven dus ± 100 sportievelingen. Het werd een drukke, gezellige dag. Het volwassentornooi werd gewonnen door de Vliegenvangers en het senior-junior toernooi door Smile.

 

De Vliegenvangers  

Smile

Onze jeugd nam dit seizoen weer deel aan vele JOC- en PBA-tornooien en behaalde knappe resultaten. Ook organiseerde Spinshuttle in samenwerking met PBA een sportkamp in de herfstvakantie. Vanaf november werden onze jeugdcompetitie dames getraind door Anton Leysen. Anton is een gediplomeerde trainer en een zeer getalenteerde badmintonner die onze meisjes echt weet te boeien. Hij introduceert zelfs een ‘tetterblad’, waarbij de meisjes opdrachten krijgen als ze te veel tetteren.

Uiteraard vonden ook volgende activiteiten dit seizoen weer plaats:
• Wafelslag, met zelfs een verkoop op de markt van Dessel
• Sinterklaasfeest voor de jeugd
• Nieuwjaarsreceptie

Zeker en vast een nog een vermelding waard: Eubil Shannon Cabije behaalde als eerste eigen jeugd-clublid in de geschiedenis van Spinshuttle een B2-klassement! Eubil behaalde dit seizoen ook tal van overwinningen. We vermelden hier enkele knappe prestaties in het enkelspel bij jongens -13:
• provinciaal kampioen bij de jeugd
• 2e op het Belgisch kampioenschap
• 1e op de Belgian Junior Master Finale
(enkel voor de 8 beste Belgische jeugdspelers)

Eubil Shannon Cabije

Seizoen 2014-2015

Bij de start van ons nieuwe seizoen zag ons bestuur er al meteen net iets anders uit. We verwelkomden Rik, Dorien en Eline. Drie leden die zich reeds een paar jaar inzetten voor ons jeugdweekend, zetelen vanaf nu dus ook in het bestuur. We heten hen van harte welkom.
Jammer genoeg koos Sigrid Van Gompel er voor om haar fakkel door te geven als bestuurslid. Wij willen Sigrid graag heel hard bedanken voor al haar jaren bij het bestuur en hopen op nog vele jaren badmintonplezier met haar binnen onze club!

De nieuwe leden in het bestuur waren nog niet nieuw genoeg of ons allereerste Winteruur tornooi stond al voor de deur. Ons gloednieuw tornooi vond voor de eerste keer plaats op 25 oktober ’14 en was al meteen een succes. 62 sportievelingen van verschillende clubs binnen de provincie en daarbuiten, kwamen hun beste beentje voorzetten tijdens ons avondtornooi. Daarna werd de gezellige sfeer verdergezet in onze kantine. Een positieve ervaring die zich de komende jaren zal verderzetten!

Traditiegetrouw kwamen zwarte pieten onze jeugdleden verrassen met wat lekkers. De pieten speelden mee met onze jeugd en samen maakten ze er een leuke en actieve les van. Hopelijk hebben ze volgend jaar weer wat lekkers bij voor ons!

Op ons familietornooi waren er op 1 februari ’15 weer heel wat sympathisanten aanwezig. Samen met vele mama’s, papa’s, vrienden, vriendinnen, familie en andere sportievelingen zorgden we weer voor een leuke zondag vol sfeer.

Om ons jeugdweekend te sponseren, werden er heel wat wafels verkocht tijdens onze jaarlijkse wafelslag. Alles was uitverkocht dankzij de hulp van een aantal leden die elk jaar weer paraat staat om ons te helpen, heel hard bedankt aan al de helpende handen!
Daardoor kon ons jeugdweekend weeral maar eens niet stuk dit jaar. Met z’n 22 hebben we ons weer een weekend lang geamuseerd in de Bemdhal in Arendonk. Badmintonnen, spelletjes spelen, zingen, dansen, quizzen, … en ook lekker eten, het was een weekend om in te kaderen. Wij kijken alvast uit naar de volgende editie!

Onder onze 119 leden, waarvan 32 jeugdleden, zaten dit jaar ook weer 3 kampioenen tussen! De -17 meisjes werden kampioen in hun reeks. Proficiat aan Han, Caro en Louise!
Ook Eubil Cabije nam dit seizoen maar liefst aan 15 tornooien deel! Op de Junioren Ranking van de Belgische Badminton Federatie staat hij op de 2de plaats bij de JE -13!

Wij hebben alvast genoten van een vruchtbaar badmintonjaar met vele nieuwigheden. We kijken ernaar uit om ook van volgend seizoen een spetterend badminton jaar te maken.

Seizoen 2015-2016

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Dit jaar zorgden we met z’n 121 voor en super leuk badmintonseizoen!
We waren nog maar net van start gegaan of daar was ons Winteruutornooi al weer. Deze tweede editie was weer een succes met 34 ploegen. Het was een avond vol plezier en veel sfeer.

“Siiiinterklaasje kom maar binnen met je knecht want onze leden staan allemaal even recht…” Oke, misschien wat overdreven, maar sportief zijn ze zeker en vast! Dit jaar moesten ze aan Sinterklaas kunnen bewijzen dat ook zij goede pieten zouden zijn. Aan de hand van een loodzwaar pietenparcours, onder leiding van de hulppieten van de Sint, lieten ze het beste van zichzelf zien. En of ze dat goed deden! De Sint had voor iedereen iets lekkers bij! Het was een avond om van te smullen!

Nadat de feestdagen achter de rug waren, trakteerden we onze leden ook dit jaar op een nieuwjaarsreceptie. Met lekkere hapjes en een drankje werd er na de training leuk bijgepraat en gesmuld in de kantine.

Sinterklaas, feestdagen, hapjes op de nieuwjaarsreceptie, … tijd om heel de familie aan het sporten te krijgen! Dit keer viel ons familietornooi uitzonderlijk eens in januari, maar dat hield sportief Dessel en omstreken niet tegen om er een leuke dag van te maken! Maar liefst 39 ploegen schreven zich in. Op naar de volgende editie!

Wie lust er een wafel? Iedereen toch? Dat hebben wij dan ook dit jaar weer goed bekeken! Om ons jeugdweekend financieel een opstapje te geven gingen we weer de straten op om wafels te verkopen. We verkochten maar liefst 1000 pakken lekkere Mina wafels!
Mensen blij met wafels, wij blij met centjes. Reden genoeg om er weer een top jeugdweekend van te kunnen maken! Dat deden we op 7-8 en 9 mei traditiegetrouw in de Bemd hal in Arendonk. Jong en oud amuseerden zich met de talrijke spelletjes, leuke quiz, zeer lekker eten en een sportief clubkampioenschap!

Seizoen 2016-2017 : geen gegevens

Seizoen 2017 – 2018

Dit jaar mochten we met heel veel plezier Christel Verrydt verwelkomen in het bestuur. Haar gedreven inzet komt zeer goed van pas! Welkom Christel!

Ondanks extra mankracht moesten we dit seizoen enkele van onze vaste activiteiten laten vallen wegens te weinig inschrijvingen. Het Winteruurtornooi en ook het jeugdweekend, waarvan we vorig seizoen de 10de editie van konden vieren, konden dit jaar helaas niet door gaan. Volgend jaar beter!

Gelukkig kwam de grote kindervriend nog steeds op bezoek in december. Ook dit jaar had de Sint lekker snoepgoed bij voor onze jeugd en zag hij dat alles goed was. Oef! Nu kunnen we er weer een jaartje tegenaan.

Ons jaarlijks familietornooi was ook dit jaar weer een succes. Op zondag 4 februari namen aan ons senior-junior tornooi 15 ploegen deel, bij de volwassenen deden er 24 ploegen mee.

De Desselse straten hebben ons mogelijk ook gemist dit jaar. Onze wafelslag werd dit jaar zo georganiseerd dat de leden zelf pakken moesten verkopen aan familie en vrienden via een inschrijvingsformulier. Onze tochten doorheen de straten gingen dus niet door. Desondanks verkochten we 800 pakken Minawafels! Knap gedaan leden!

Op het einde van het seizoen moesten we helaas twee kanjers laten gaan binnen het bestuur. Phil en Els verlaten het bestuur na respectievelijk 22 en 10 jaar. We zullen hen zeer hard missen binnen het bestuur. Bedankt voor de inzet en alle fijne jaren!

Seizoen 2018 – 2019

Phil geeft de fakkel door aan Eline Segers, zij is reeds lid van het bestuur sinds seizoen 2014-2015 en speelt in de club sinds 2004. Veel succes Eline!

Seizoen 2019 – 2020

Christel Verrydt en Rik van Dyck hebben besloten dat dit hun laatste seizoen zal zijn na respectievelijk 3 en 5 jaar. We zijn hen heel dankbaar voor alles wat ze binnen het bestuur verwezenlijkt hebben. We wensen hen het beste toe.
We verwelkomen Yves Vanhove en Hanne Ruts binnen ons bestuur. Hanne zal de rol van Christel overnemen en zich bezig houden met de financiën. Yves wordt onze competitieverantwoordelijke. Welkom Hanne en Yves!

In maart kwam de verschrikkelijke coronapandemie opzetten. We moesten stoppen met spelen. In augustus konden we ons nieuw seizoen terug aanvatten, maar dat was ook niet van lange duur.

Seizoen 2020 – 2021

Wat een erbarmelijk seizoen! Het zal de geschiedenisboeken ingaan als het verschrikkelijke “coronajaar”. Reeds in oktober moesten we stoppen met spelen en dit voor de rest van het jaar. Ons familietornooi kon niet doorgaan, voor het eerst in zovele jaren!

Seizoen 2021 – 2022

Voor het eerst in het bestaan van Spinshuttle starten we ons seizoen vervroegd! Doordat we omwille van de coronapandemie ons badmintonjaar zagen verdwijnen als sneeuw voor de zon, startten we het nieuwe seizoen reeds op 15 juni 2021. Vanaf toen mochten we terug spelen in de zaal, daarom besloten we om onze leden al te laten spelen en dit heel de zomer door. Op die manier waren onze competitiespelers ook goed voorbereid na een jaartje niet gespeeld te hebben.
We spelen dit jaar op dinsdag en op zondag, dat is nieuw want onze donderdag is helaas weggevallen. Dit komt doordat de spinhallen zijn afgebroken, daardoor zochten de turners een nieuw onderkomen. Dat hebben zij gevonden op terrein 4 in onze sporthal. Daardoor kunnen we hier op donderdag niet meer terecht en kunnen onze leden voortaan op zondag voormiddag vrij komen spelen. Deze regeling zou zeker voor de komende 3 jaar zijn.

Nog meer mooi nieuws kwam van Hanne en haar vriend Toon. Zij werden trotste ouders van hun kleine meid Lien.

Toon, Lien en Hanne

Ook Steven Noels en zijn vriendin werden opnieuw mama en papa en dit van Toos.
Joachim Thijs en zijn vrouw Eva werden voor het eerst ouders van Nell.

Proficiat aan de kersverse ouders!

Op donderdag 4 november stonden we nog eens met een kraampje op de markt om wafels te verkopen ten voordele van onze club. Helaas was dit een zeer regenachtige dag en bleef de grote opkomst thuis. We zijn blij met alle extra’s!

Bij het lezen van de geschiedenis van de club viel het ons op dat er vroeger wel veel meer georganiseerd werd binnen de club. Dit vonden wij jammer, wat meer leven in de club is altijd fijn. Daarom organiseerden we dit seizoen onze eerste Familiewandeling met lekker ontbijt, dit op zondag 5 december. Helaas gooide corona ook hier weer roet in het eten en konden we enkel nog gaan wandelen, het ontbijt zal voor een andere keer zijn. De wandeling was echter wel heel leuk. We gingen met een 30tal leden op stap. Een tussenstop met een warme chocomelk, jenevertje en een koffiekoek kon de wandelaars wel smaken. Hierbij kwamen Phil (oud voorzitter) en Anja helpen, dit was ook een fijn weerzien.

Onze nieuwjaarsreceptie hebben we wel kunnen laten doorgaan. Lekkere hapjes en drankjes werden goed onthaald! Hmmm! Schol op een nieuw sportief jaar!

Met spijt in het hart stellen we ons familietornooi nog maar eens uit, maar ook onze nieuwe datum, 15 mei, had niet genoeg succes en moesten we helaas aflossen. We hopen volgend jaar terug meer geïnteresseerden te hebben op onze gekende eerste zondag van februari!

We sloten ons seizoen af met 82 leden.

Seizoen 2022-2023

We begonnen ons seizoen al op 9 augustus. Enkele enthousiastelingen konden niet wachten dus hebben we onze startdatum, wat eigenlijk half augustus is, maar wat vervroegt.
Ons bestuur ziet er nog hetzelfde uit. Eline Segers blijft voorzitter, net zoals dat Yves Vanhove de competitie voor zijn rekening blijft nemen. Liesbeth is onze secretaris, Hanne blijft penningmeester en Dorien verzorgt onze nieuwsflash.
We spelen dit jaar nog steeds op dinsdagavond en op zondagvoormiddag.
Maar liefst 13 competitieploegen hebben we dit jaar! We wensen ze heel veel succes!
Dit jaar was het ook tijd voor nieuwe T-shirten. Bedankt aan onze sponsors, Maison Jolie, grust Mol, Jarco Caers en Destinus, om dit mogelijk te maken.
We kozen voor donkerblauwe shirts van Jako. Het was ook mogelijk om rokjes, polo’s, broeken, vesten en trainingsvesten te bestellen. Wat zien onze leden er weer piekfijn uit!

Op 18 december vond onze 2e familiewandeling plaats. Met een 32 tal enthousiastelingen gingen we op pad in het mooie, maar vooral zeer koude, Retie. In een mooi bevroren decor genoten we van een wandeling van 7km en een hapje en een drankje onderweg.

Phil en Anja zorgden mee voor warme chocomelk en lekker verse pistolets

Het bestuur was ook voltallig aanwezig. Schol!

 

Op 5 februari konden we eindelijk, na enkele moeilijke jaren, terug ons familietornooi organiseren! En wat was dat een succes! 25 ploegen deden mee met het volwassenentornooi en 5 met het senior-junior. Iedereen aanwezig, leuke matchen gespeeld en de winnaars goed ik de bloemetjes gezet. Dit jaar kozen we niet voor trofeeën of medailles maar voor flessen kinderchampagne en cava. Ook hadden we voor alle deelnemers een sportbar als aandenken en bedankje. Op naar volgend jaar!

Wout en Christel wonnen als ‘De knuffelmonsters’ ons senior-junior tornooi! Proficiat !

 

Steven en Liza vormden samen Telepateam en wonnen zo nog eens ons familietornooi! Proficiat!

Op 17 februari werden, na een aantal jaren corona, de sportlaureaten van Dessel terug uitgereikt. Dit jaar vielen we in de prijzen! In de categorie beste mindervalide prestatie behaalde Jeroen Smets de 3e plaats en Kato Van den Troost de 1e plaats. Hele dikke proficiat aan beiden!!