Het lidgeld werd als volgt vastgelegd:

  • Jeugdspeler (geboren in 2003 of later): €95
  • Volwassene (= +18 jaar) recreant: €85
  • Volwassene (= +18 jaar) competitiespeler : €120
  • Andersvaliden: idem als jeugdspeler of volwassene

Steunend lid: €15
Vanaf het 3e gezinslid, wonende op hetzelfde adres, geniet je van €10 korting op het lidgeld.

Door aan te sluiten bij Spinshuttle ben je automatisch verzekerd voor ongevallen die plaats vinden tijdens de vrije speeluren, trainingen, competitiewedstrijden en tornooien. Indien zich een ongeluk mocht voordoen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met iemand van het bestuur. Hij/zij zal dan de nodige stappen ondernemen zodat alle papieren tijdig in orde worden gebracht.

Tot slot nog dit, bepaalde ziekenfondsen (CM, onafhankelijke, …) betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. De juiste voorwaarden verschillen echter naargelang de mutualiteit. Je vraagt daarom best eerst de nodige informatie en documenten op bij uw ziekenfonds. Wij vullen deze documenten verder in zodat je ze daarna opnieuw bij uw ziekenfonds kan indienen.

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN

Inschrijvingsformulier volwassenen 21-22

Inschrijvingsformulier jeugd 21-22