Onze club

Klik hier voor seizoen 2023-2024 & kom meer te weten over onze ploegen, ons bestuur, onze sponsors,...

Clubgeschiedenis

2022-2023

We begonnen ons seizoen al op 9 augustus. Enkele enthousiastelingen konden niet wachten dus hebben we onze startdatum, wat eigenlijk half augustus is, maar wat vervroegt. We beginnen dit seizoen met maar liefst 13 competitieploegen! 

Lees meer »

2021-2022

Voor het eerst in het bestaan van Spinshuttle starten we ons seizoen vervroegd! Doordat we omwille van de coronapandemie ons badmintonjaar zagen verdwijnen als sneeuw voor de zon, startten we het nieuwe seizoen reeds op 15 juni 2021. Vanaf toen mochten we terug spelen in de zaal, daarom besloten we om onze leden al te laten spelen en dit heel de zomer door. Op die manier waren onze competitiespelers ook goed voorbereid na een jaartje niet gespeeld te hebben. Er waren dit seizoen 82 leden en 10 competitieploegen.

Lees meer »

2020-2021

Wat een erbarmelijk seizoen! Het zal de geschiedenisboeken ingaan als het verschrikkelijke "coronajaar". Reeds in oktober moesten we stoppen met spelen en dit voor de rest van het jaar. Ons familietornooi kon niet doorgaan, voor het eerst in zovele jaren!

Lees meer »

2019-2020

Christel Verrydt en Rik van Dyck hebben besloten dat dit hun laatste seizoen zal zijn na respectievelijk 3 en 5 jaar. We zijn hen heel dankbaar voor alles wat ze binnen het bestuur verwezenlijkt hebben. We wensen hen het beste toe.We verwelkomen Yves Vanhove en Hanne Ruts binnen ons bestuur. Hanne zal de rol van Christel overnemen en zich bezig houden met de financiën. Yves wordt onze competitieverantwoordelijke. Welkom Hanne en Yves!

Lees meer »

2018-2019

Zoals ondertussen een traditie startten we half augustus terug om de benen en armen los te schudden, voor het eerst sinds enkele jaren haalden we de kaap van 100 leden net niet (95 leden).

Lees meer »

2017-2018

Dit jaar mochten we met heel veel plezier Christel Verrydt verwelkomen in het bestuur. Haar gedreven inzet komt zeer goed van pas! Welkom Christel!

Lees meer »

2015-2016

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Dit jaar zorgden we met z'n 121 leden voor en super leuk badmintonseizoen!

Lees meer »

2013-2014

Het bestuur bleef dit seizoen ongewijzigd, de vaste kern zette zich weer een heel seizoen in om de vele activiteiten in goede banen te leiden. 

Lees meer »

2012-2013

Met 151 leden dit seizoen, waren zowel de jeugd als de volwassenen goed vertegenwoordigd binnen onze club.

Lees meer »

2011-2012

Na vele, vele jaren inzet voor de club en het bestuur neemt Dirk Antonis zijn ontslag als ondervoorzitter. Ook Jessy Broeckx zet een stapje opzij maar blijft nog actief mee helpen aan het verzorgen van de site en andere zaken die zij wil blijven behartigen. Waarvoor dank Jessy!

Lees meer »

2010-2011

Zowel Leen Franken (voorzitster) als Koen Sips (competitieverantwoordelijke) hebben het bestuur verlaten.  Koen werd vervangen door Jurgen Gilis, terwijl de functie van voorzitter 'open' bleef bij de start van het nieuwe seizoen.

Lees meer »

2009-2010

De start van het seizoen 2009-2010 kende enkele verschuivingen binnen het bestuur:2 rotsen in de branding, Phil Faes en Sigrid Van Gompel, namen ontslag na vele jaren van enthousiaste inzet, waarvoor zeer veel dank!! Nieuwkomers zijn Els Van den Broek die de hoedanigheid van penningmeester op zich neemt, Jessy Broeckx die de taak als secretaris van Sigrid overneemt en Jan Hooyberghs die de nieuwe taak ‘activiteiten' mee vorm zal geven.

Lees meer »

2008-2009

Ook tijdens dit seizoen viel er weer heel wat te beleven bij Spinshuttle. Zo stonden voor de 2e maal de Provinciale Kampioenschappen op programma. Op 1 en 2 november 2008 was het weer zover en mocht Spinshuttle, in samenwerking met PBA, meer dan 175 spelers verwelkomen. Veel leden van Spinshuttle waren zowel op het veld als ernaast actief. Grote prijzen werden door onze club niet in de wacht gesleept, maar in dames dubbel D behaalden Sabine Penasse en Jessy Broeckx toch een mooie 2e plaats. Volgend seizoen mag Spinshuttle voor de 3e (en voorlopig laatste keer) deze kampioenschappen organiseren.

Lees meer »

2007-2008

Tijdens het 2e seizoen in de nieuwe sporthal bleven we ook niet stilzitten. Ons ledenaantal zagen we zelfs nog toenemen van 167 naar 181 leden, waarvan ongeveer de helft jeugdleden. Het aantal competitieploegen groeide naar maar liefst 11 ploegen (2 heren ploegen, 3 gemengde ploegen, 2 dames ploegen en 4 jeugd ploegen). 

Lees meer »

2006-2007

Het 15de bestaansjaar van Spinshuttle bracht een grote ommekeer teweeg mede dankzij de komst van de nieuwe Sporthal in Brasel en een grootschalige promotiecampagne met 10.000 promotiefolders, 500 affiches, publiciteit in verschillende dag- en weekbladen, een nieuwe website, enz.

Lees meer »

2005-2006

Dit zou een belangrijk voorbereidingsseizoen worden aangezien in de zomer van 2006 de nieuwe Sporthal in Brasel klaar zou zijn met de gekende verstrekkende gevolgen voor onze club: meer terreinen, 2 speeldagen, meer uren, enz.Kortom, we kregen als Spinshuttle opnieuw de kans om vanaf het volgende seizoen (2006-2007) te groeien, iets wat de laatste jaren niet meer mogelijk was (zeker niet bij de jeugd) o.w.v. het beperkt aantal uren en terreinen.

Lees meer »

2004-2005

Dat er een nieuwe Gemeentelijke Sporthal op komst was, was al langer geweten maar in september 2004 werden de plannen wel heel concreet. Dirk Antonis en Phil Faes namen de taak op zich om voor Spinshuttle in de werkgroep Sporthal Brasel te zetelen en met resultaat want de nieuwe hal zal maar liefst 12 badmintonterreinen bevatten.

Lees meer »

2003-2004

En dat de opwaartse trend was ingezet, bleek nog maar eens tijdens het seizoen 2003-2004. Maar liefst 74 namen stonden bij het einde van het seizoen op de ledenlijst. Mogelijk had de gratis sporttas bij inschrijving tijdens de opendeuravonden daar iets te maken. Onder die talrijke leden telden we steeds meer jeugdspelers zodat Veerle meer dan haar handen vol had. Het was dan ook noodzakelijk om een aantal duidelijke regels af te spreken met spelers en ouders.

Lees meer »

2002-2003

Na de grote bestuurswisseling tijdens het voorgaande seizoen, bleef iedereen op post. De routine die ondertussen was aangekweekt, wierp dan ook zijn vruchten af want het ledenaantal ging voor het eerst weer lichtjes terug omhoog.

Lees meer »

2001-2002

Peter Verkammen, Guy Dillen en Luc SwaelenDirk Antonis, Peter Heymans en Phil FaesSigrid Van Gompel en Sara Verbeiren

Lees meer »

2000-2001

Omdat de harde kern van het bestuur slechts uit 3 leden bestond (Paul Horemans, Phil Faes en Luc Swaelen), snakten zij naar dringende versterking. Die kregen ze ook met de oude rotten Guy Dillen en Peter Heymans en de nieuwe spring in 't veld: Sigrid van Gompel. Op het einde van het seizoen moesten zij echter wel afscheid nemen van Paul Horemans; de secretaris die mee aan de wieg stond van onze club. Wij danken Paul nogmaals voor zijn talrijke jaren van tomeloze inzet.

Lees meer »

1999-2000

Carine van Eyndhoven nam na 5 jaar trouwe inzet en voorzitterschap afscheid van de badmintonsport. Zij werd binnen het bestuur vervangen door Peter van Bijlen die na enkele jaren afwezigheid de fakkel terug opnam en meteen voorzitter werd. Een andere nieuwkomer was Leona Gijs die voortaan op maandagavond de dorstigen zou laven na de geleverde inspanningen. Daardoor werd ook het eeuwige zoeken naar tappers opgelost.

Lees meer »

1998-1999

Na de zeven vette jaren kwamen onvermijdelijk een aantal magere jaren..Het bestuur werd gevormd door Luc Swaelen, Paul Horemans Carine van Eyndhoven, Phil Faes en Danny Maes.

Lees meer »

1997-1998

Tiny Adriaensen en Guy Dillen namen ontslag uit het bestuur. Sven Engelen nam de omgekeerde weg en werd aangesteld tot tap- en fuifverantwoordelijke. Door het wegvallen van de drijvende kracht Tiny, verdween ook het "Buksje" geleidelijk van het toneel. Enkel de infobrochure bij de start van een nieuw seizoen bleef gehandhaafd.

Lees meer »

1996-1997

Het succes van het vorige seizoen kende zijn weerslag bij de start van het seizoen ‘96-'97. Omwille van het grote aantal leden was de speelgelegenheid op maandagavond vaak beperkt. Daardoor bleven een aantal leden weg en voor het eerst hadden we een daling in het ledenbestand: van 100 naar 74 leden op het einde van het seizoen ‘96-'97.

Lees meer »

1995-1996

Op bestuursvlak neemt Jef Vandekerckhove ontslag zodat het bestuur verder ging met Carine Van Eyndhoven, Paul Horemans, Luc Swaelen, Peter Heymans, Guy Dillen, Danny Maes, Hubert Van Baelen, Peter Van Bijlen en Tiny Adriaensen.

Lees meer »

1994-1995

Dirk Antonis en Alex Jans namen ontslag uit het bestuur. Zij werden vervangen door twee dames: Carine Van Eyndhoven nam de voorzitterssjerp over en Tiny Adriaensen nam de moeilijke taak van een eigen clubblad op zich; namelijk "'t Buksje van den Badminton".Omdat de voorraad T-shirts uitgeput was, werd besloten om een nieuwe serie te laten drukken. Daarbij werd ook het logo gemoderniseerd. Om het geheel compleet te maken werd ook een trainingspak ontworpen en voor een spotprijsje verkocht onder de leden.

Lees meer »

1993-1994

Maar niet enkel op sportief vlak werden successen geboekt, ook de nevenactiviteiten van Spinshuttle kenden veel bijval: de opendeurdag bij de start van het seizoen, de Spinshuttle-party, de nieuwjaarsreceptie, de deelname aan de Desselse Bierfeesten (Spinshuttle verzorgde de tap op vrijdagavond) en tot slot het eerste "familietornooi".Zoals de naam aangeeft, werd dit een waar familiegebeuren waarin clubleden een team vormden met niet-badmintonners (familieleden, geburen, werkmakkers, enz.). Het bleek een succesformule want meer dan 50 sporters namen deel en beleefden een gezellige dag. Een aantal onder hen zouden later zelfs lid worden van de club zodat het seizoen weerom werd afgesloten met 81 leden.

Lees meer »

1992-1993

De samenstelling van het bestuur werd licht gewijzigd en kreeg ook een duidelijkere vorm: Dirk Antonis (voorzitter), Paul Horemans (secretaris), Guy Dillen (competitie), Alex Jans (tap), Jef Vandekerckhove (PR) en Danny Maes (verzekeringen) gingen door met nieuwkomer Luc Swaelen die als materiaalmeester meteen zijn zolderruimte kwijt was voor allerhande badmintonspullen.

Lees meer »

Najaar 1991

In het najaar van 1991 werd door Jeugdcentrum Spin in Dessel een oproep gelanceerd voor het opstarten van een badmintonclub. Een 10-tal mensen reageerden en belegden prompt een eerste vergadering op 18 oktober. De grondleggers waren Dirk Antonis, Griet Mermans, Guy Dillen, An Brouwers, Paul Horemans, Jef Vandekerckhove, Danny Maes, Alex Jans en Marc Slegers als coördinator vanuit vzw Spin.

Lees meer »