2004-2005

Algemeen

Dat er een nieuwe Gemeentelijke Sporthal op komst was, was al langer geweten maar in september 2004 werden de plannen wel heel concreet. Dirk Antonis en Phil Faes namen de taak op zich om voor Spinshuttle in de werkgroep Sporthal Brasel te zetelen en met resultaat want de nieuwe hal zal maar liefst 12 badmintonterreinen bevatten.

Ondertussen had Peter Verkammen zijn taak als secretaris doorgegeven aan Sigrid van Gompel en op het einde van het seizoen gaf ook Luc Swaelen na meer dan 12 jaar bestuurslid de fakkel door. De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur zag er als volgt uit:

  • Dirk Antonis: voorzitter + PR
  • Phil Faes: ondervoorzitter + penningmeester
  • Sigrid van Gompel: secretaris
  • Guy Dillen: competitie
  • Veerle Van Gompel: jeugd + materiaal
  • Sara Verbeiren: website + tornooien
  • Peter Verkammen: bestuurslid

Ten gevolge van een steeds groter wordende groep jeugdspelers, werden dringende maatregelen genomen namelijk een algemene publiciteitsstop. Ondanks dat eindigden we het seizoen nog met 86 leden.

Alle (jeugd)spelers kregen voortaan ook de mogelijkheid om op een aantal vrije zondagvoormiddagen te komen badmintonnen.

De 5 competitieploegen van afgelopen seizoen werden enigszins herschikt maar in aantal behouden. Vanaf dit seizoen werd vanuit de VBL aangeraden om een wedstrijdleider te voorzien tijdens alle competitiewedstrijden. In eerste instantie volgden Guy Dillen en Phil Faes de cursus met brio, later zouden Sara Verbeiren, Sigrid Van Gompel, Peter Verkammen en Dirk Antonis hun voorbeeld volgen.

Activiteiten

Naast het bezoek van Sinterklaas was er voor die jeugdspelers nog één héél grote attractie. Want dankzij de inbreng van Jeroen Smets kwam de Ketnetploeg opnames maken over badminton voor het Ketnetprogramma Karrewiet. Daar wou iedereen natuurlijk graag zijn medewerking aan verlenen.

De volwassenen gingen dit jaar een keertje bowlingen i.p.v. carten en ook het traditionele teerfeest kreeg onder impuls van het nieuw feestcomité (onder aanvoering van An Brouwers en Griet Mermans) nieuwe impulsen en tevens een andere locatie: de voetbalkantine van Dessel Sport.

Verder werden er binnen het bestuur vooral de nodige voorbereidingen gemaakt aangaande de nieuwe sporthalsituatie: indeling van de velden, algemene accommodatie, uurverdeling, het ombouwen van de club naar een VZW, enz.
Het vergde heel wat extra inspanningen bij onze bestuursleden zodat er weinig tijd restte voor het uitwerken van andere en nieuwe initiatieven. Desalniettemin mochten we weerom veel volk inschrijven voor de 11de Spinkwis en het 6de familietornooi.