Najaar 1991

Geboorte van badmintonclub SPINSHUTTLE!

In het najaar van 1991 werd door Jeugdcentrum Spin in Dessel een oproep gelanceerd voor het opstarten van een badmintonclub. Een 10-tal mensen reageerden en belegden prompt een eerste vergadering op 18 oktober. De grondleggers waren Dirk Antonis, Griet Mermans, Guy Dillen, An Brouwers, Paul Horemans, Jef Vandekerckhove, Danny Maes, Alex Jans en Marc Slegers als coördinator vanuit vzw Spin.

Dirk Antonis werd na unaniem besluit verkozen tot de eerste voorzitter van de club. Zijn vrouw Griet Mermans nam aanvankelijk de taak van secretaris en schatbewaarder op zich. De andere bestuursleden kregen na verloop van tijd diverse functies toegewezen.

De eerste zorg van het kersverse bestuur was het vinden van een geschikte naam. Om de traditie van een Spinclub verder te zetten, werd gekozen voor de naam "SPINSHUTTLE"

Toch even een woordje uitleg omtrent deze naam:

De "SPIN" in de naam slaat niet op het gekende insect, noch op het effect dat kan gecreëerd worden door iets te laten spinnen. Het komt echter van een oud (Dessels) gebruik. Tijdens vroegere jaren, toen er nog geen gebruik werd gemaakt van de huidige mediamogelijkheden, namen de mensen meer tijd om hun sociale contacten te onderhouden door middel van gezellige bijeenkomsten aan het haardvuur. Terwijl de strafste verhalen verteld werden, pleegde de vrouw des huizes wel eens een draadje te spinnen aan het spinnewiel. Om het kort te houden, deze avonden werden ook wel spinavonden genoemd. De naam van het jeugdcentrum is uit dit gebruik afgeleid. "SHUTTLE" is meer vanzelfsprekend en duidt op het pluimpje waarmee badminton gespeeld wordt.

Tijdens de eerste maanden van dit prille seizoen werd vooral tijd gespendeerd aan het belijnen van de velden, het organiseren van de clubstructuur en het informeren bij diverse instanties.

Zo kregen we ook het bezoek van wijlen Georges Rogiers die ons de weg naar de (toen nog) NBL (Nationale Badmintonliga) en PBA (Provinciale Badmintonliga Antwerpen) aanwees.

Uiteindelijk konden we op 9 januari 1992 officieel van start gaan met 25 leden.
Aanvankelijk werd gespeeld op zondagvoormiddag en donderdagavond in hal B. Door het wegvallen van de handbalclub kwam echter hal A op de maandagavond vrij en dat werd uiteraard met beide handen aangenomen. Om een nijpend kastekort op te vangen, het lidgeld bedroeg slechts 750 Bfr, werd reeds een eerste clubactiviteit georganiseerd op 29 mei 1992: de eerste "SPINSHUTTLE-PARTY" met LDD was meteen een feit.