1992-1993

Algemeen

De samenstelling van het bestuur werd licht gewijzigd en kreeg ook een duidelijkere vorm: Dirk Antonis (voorzitter), Paul Horemans (secretaris), Guy Dillen (competitie), Alex Jans (tap), Jef Vandekerckhove (PR) en Danny Maes (verzekeringen) gingen door met nieuwkomer Luc Swaelen die als materiaalmeester meteen zijn zolderruimte kwijt was voor allerhande badmintonspullen.

Het lidgeld werd voor dit eerste volledige seizoen verhoogd naar 1150 en 850 Bfr voor respectievelijk +18- en -18-jarigen. De leden kregen in ruil wel de wekelijkse begeleiding van de gediplomeerde trainer Jef Janssen die de nodige technieken bijbracht tijdens de initiatielessen voor beginnende en trainingen voor gevorderde spelers.

Na enige tijd moesten we vaststellen dat het lidgeld de stukgeslagen pluimen tijdens de trainingen niet kon bekostigen. Daarom werd het "pluimpjesgeld" ingevoerd. Iedereen die deelnam aan initiatielessen en/of training werd verondersteld 20 Bfr pluimpjesgeld te deponeren in de voorziene spaarpot: aanvankelijk een pluimpjeskoker, daarna een spaarvarken en tenslotte een uit de kluiten gewassen tutterfles.

Dit eerste volwaardige seizoen werd uiteindelijk afgesloten met 80 leden die talrijk waren opgekomen tijdens de afsluitende Spinshuttle-party. Kortom, Spinshuttle was haar kinderschoenen ontgroeid

Activiteiten & prestaties

Om ook de andere leden enig competitiegevoel mee te geven, werd voor de eerste maal een laddercompetitie (een vorm van intern clubkampioenschap) georganiseerd en hadden we op 28 maart 1993 een clubtreffen met badmintonclub "Baret" uit Retie. Spinshuttle haalde meteen als ploeg de wisselbeker binnen en ook de individuele winnaars van dit dubbeltornooi kwamen uit onze rangen: Bart Heyns en Louis Belmans.

Dankzij de sponsors Altraco en HBK konden we alle clubleden echter wel verrassen op een GRATIS T-SHIRT. In dat opzicht werd ook het eerste "logo" van de club ontworpen.

Eerste competitie

Het badmintonniveau ging hierdoor pijlsnel de hoogte in. Dit deed enkele leden besluiten om, mede onder impuls van de trainer, competitie te spelen. Omdat Spinshuttle nog geen officieel lid was van de liga, moest dit gebeuren onder de licentie van Merksplasse BC. Spinshuttle is Jef Janssen en Merksplasse BC hiervoor nog steeds dankbaar!

Eén ploeg startte in de laagste afdeling van de herencompetitie met volgende spelers: Guy Dillen, Jan Neirinck, Dirk Antonis, Paul Horemans, Rudi Lommelen, Peter van Bijlen en Alex Jans. Het competitieniveau werd enigszins onderschat met een laatste plaats tot gevolg.