1996-1997

Algemeen

Het succes van het vorige seizoen kende zijn weerslag bij de start van het seizoen ‘96-'97. Omwille van het grote aantal leden was de speelgelegenheid op maandagavond vaak beperkt. Daardoor bleven een aantal leden weg en voor het eerst hadden we een daling in het ledenbestand: van 100 naar 74 leden op het einde van het seizoen ‘96-'97.

Activiteiten & prestaties

Niettemin bleef onder impuls van dezelfde bestuursmensen het enthousiasme binnen de club groot met de volgende mooie resultaten:

  • Het "Buksje" kende een topjaar met maar liefst vijf edities.
  • De "Spinshuttle-party" werd ingezet met de kwalificatiewedstrijd België-Holland op groot scherm. Ondanks het verlies van de Belgen werd het een meer dan geslaagde party.
  • Voor de "Spinkwis" schreven maar liefst 41 ploegen in.
  • De club nam op uitnodiging van gemeente en jeugdraad voor de eerste maal deel aan "de Roefeldag". Een evenement waarbij de Desselse jongeren kunnen kennis maken met diverse beroepen en hobby's waaronder badminton.
  • Andere leden lieten de benen insmeren voor de Memorial David Weyts; een groots opgezet minivoetbaltornooi ter nagedachtenis van de voetballer David Weyts die op jonge leeftijd overleed.
  • De laddercompetitie werd omgevormd naar een doorlopend tornooi in poulesysteem.
  • Het teerfeest kende net als de vorige jaren een geweldige opkomst.
  • En hetzelfde kan gezegd worden van het familietornooi met Peter Heymans en Koen Geboers als winnaars.

In het midden, de winnaars van het familietornooi 1997: Peter Heymans en Koen Geboers
2de plaats: Davy Van Bijlen en Annelies Verbeeck (rechts) 
3de plaats: 2 spelers van Turnhout (links)

De competitieploegen die afgelopen seizoen kampioen speelden, ondervonden snel het niveauverschil tussen derde en vierde provinciale. Bovendien werd er gespeeld met veren shuttles wat een hele aanpassing vergde van diverse spelers. De resultaten bleven dan ook enigszins beperkt. De derde competitieploeg (gemengd 2) wist zich te handhaven in 4de